Brønshøj-Husum Lokaludvalg har givet støtte til Det Økologiske Råd, som i efteråret 2009 har lavet et projekt om luftforurening i bydelen.

Den 12. november 2010 afholdte Det Økologiske Råd et offentligt møde om problematikkerne omkring den høje luftforurening.

Du kan hente publikationen “Luftforureningen i Brønshøj-Husum” her. En trykt udgave af publikationen kan afhentes i sekretariatet.

Baggrunden er, at en hollandsk undersøgelse viser, at der er næsten 50 % overdødelighed blandt personer, der bor mindre end 50 meter fra en stærkt trafikeret vej. Ifølge professor Steffen Loft fra Institut for Folkesundhed gælder dette ca. 100.000 københavnere og resulterer i ca. 500 dødsfald årligt. I alt tabes ca. 5.000 leveår i København. Til sammenligning omkommer ca. 15 personer i trafikulykker.

Ud over dødsfald resulterer forureningen i masser af bronkitistilfælde, astmaanfald og af dage med nedsat produktivitet på arbejdsmarkedet grundet sygdom.

I Brønshøj, Husum og Tingbjerg bor og færdes titusinder af borgere dagligt tæt ved de trafikerede gader. Projektet har sat fokus på luftforureningen i bydelen med vægt på, hvad borgerne selv kan gøre for at reducere sundhedseffekterne, og hvilke tekniske
løsninger der arbejdes med samt BR-politikernes holdning til luftforureningen og løsningerne.