Lokaludvalget arbejder for at skabe bedre og tidssvarende kulturfaciliteter i bydelen.

Skitseforslaget som kan findes nedenfor er et indspark i Københavns Kommunes arbejde med en administrativ sammenlægning af kulturinstitutionerne under 2700kultur; Brønshøj bibliotek, Husum bibliotek og Kulturhuset Pilegården.

Den 9. februar inviterede Lokaludvalget til borgermødet “Drømmen om et nyt Kulturhus”. På mødet blev skitseforslaget “Brønshøj Kulturfusion” præsenteret af Dorthe Mandrup Arkitekter. Blandt de fremmøde var dog opbakning til ikke at lægge sig fast på en placering ved Pilegården, men at tænke placeringen af et nyt kulturhus mere central og tilgængelig. Ideen om en “Kulturø” på Brønshøj Torv blev udviklet på mødet, hvor Brønshøj Skoles indskolingsbygning og den gamle Rytterskole kunne inddrages og suppleres med en tilbygning af en multihal. Se referat fra borgermødet.

Lokaludvalget arbejder videre med ideerne fra borgermødet og med at få politisk opbakning fra Borgerrepræsentationen til ideen om et nyt Kuturhus i bydelen.

Referat fra borgermødet d. 9/2-2011