25 folk trodsede frostvejret og tog med Lokaludvalget på cykeltur til Vestvolden søndag den 27. februar og hørte om befæstningens historie og planerne for områdets fremtid.

Foto: Lars Schmidt/ http://www.befaestningen.dk/Om/Billedbank#l1