Lokaludvalget glæder sig over, at driften af den gamle Rytterskolebygning på Brønshøj Torv pr. 1. maj 2011 er overgået fra Københavns Museum til 2700Kultur. 2700Kultur og de lokale foreninger skaber mere lokalt og kulturelt liv i bygningen og på torvet.

Baggrund
I 2007 ophørte Brønshøj Museum med at være en selvstændig institution i Københavns Kommune og blev en del af Københavns Museum. Museets opgave blev dengang ændret til at sætte fokus på svenskernes belejring af København i 1658-60; på forstædernes udvikling; samt aktiviteter målrettet børn og unge.

Siden 2007 har aktiviteterne i Brønshøj Museum dog været begrænset, bl.a. grundet et større oprydnings- og arkiveringsarbejde samt skimmelsvamp i det bunkersanlæg, der husede Carlstad-udstillingen.

Den 22. august 2010 opstod der brand, og Rytterskolen var midlertidigt lukket under renoveringen frem til april 2011.

I oktober 2010 tog Lokaludvalget initiativ til en dialog med Kultur- og Fritidsforvaltningen om, hvordan den gamle Rytterskole (Brønshøj Museum) igen vil kunne et attraktivt kulturelt samlingspunkt i bydelen, når bygningen var færdigrenoveret efter branden.

På et borgermøde den 18. januar 2011 var der bred opbakning til ønsket om en bedre lokal forankring af Rytterskolen og til idéen om at lægge drift og administration ind under en lokal institution, f.eks. 2700Kultur. Se referat fra borgermødet.

Lokaludvalget har den 3. marts 2011 indsendt ”Idéoplæg om Rytterskolen/Brønshøj Museum” til Kultur- og Fritidsudvalget.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 7. april 2011 at lade 2700Kultur overtage driften af Rytterskolen og dermed lade bygningen indgå som en kulturfacilitet som del af bydelens samlede kulturenhed 2700Kultur, som i øvrigt omfatter Tingbjerg Bibliotek, Husum Bibliotek, Brønshøj Bibliotek og Kulturhuset Pilegården.