I denne pjece giver vi en kort præsentation af vores folkeskoler. I Lokaludvalget for Brønshøj – Husum ønsker vi, at den lokale folkeskole tilbyder vores børn en god og tryg skolegang med faglige, kulturelle og sociale udfordringer og aktiviteter. Det er forudsætningen for, at de kan udvikle sig intellektuelt, kropsligt og socialt og få de faglige og sociale færdigheder, som er så vigtige for den enkelte og for samfundet som helhed.

På skolernes egne hjemmesider findes mere information.

På Københavns Kommunes hjemmeside www.kk.dk er der flere oplysninger om folkeskolerne og på Undervisningsministeriets hjemmeside www.uvm.dk findes information om folkeskolerne generelt.

Brønshøj-Husum Lokaludvalg er en del af Københavns Kommune og fungerer som bindeled mellem borgerne i bydelen og forvaltninger og politikere på Københavns Rådhus. Læs mere på www.2700lokaludvalg.dk Denne pjece er udarbejdet i samarbejde med Børne– og Ungdomsforvaltningen.

Download pjecen

KENDER DU FOLKESKOLERNE I 2700