Lokalplanen, med kommuneplantillæg, gør det muligt at opføre en institution på ca. 1.600 m2. Lokalplanen stiller krav til byggeriets udformning og materilaer, således at der skabes en god helhedsvirkning sammen med omgivelserne.

Se Lokaludvalgets høringssvar her.

Se detaljer vedr. høringen her

Se Lokalplansforslaget her

Høringsfrist: 15.02.13