Stil op, bliv hørt og gør en forskel

Hvis du vil have indflydelse på udviklingen i din bydel i Københavns Kommune, er fyldt 18 år og repræsenterer en forening med lokale aktiviteter, kan du stille op til en plads i lokaludvalget, hvor der er valg i starten af 2014.

Formelle krav til opstilling og virke i lokaludvalget

For at blive godkendt som forening, der kan opstille et medlem til lokaludvalget kræves, at der er mindst to medlemmer i foreningen, at foreningen har et sæt vedtægter og at der eksisterer et referat fra sidste ordinære generalforsamling, bestyrelsesmøde el. lign. Foreningen skal senest to uger inden opstillingsmødet indsende kopi af vedtægter og referat fra sidste møde til lokaludvalgets sekretær.

Når man er blevet godkendt til opstilling på opstillingsmødet og er trådt ind i lokaludvalget har man mulighed for at få indflydelse i bydelen i de næste fire år.

Vær med

Lokaludvalget holder et fast månedligt møde og der kan nedsættes arbejdsgrupper omkring emner indenfor f.eks. miljø, sundhed og kultur og der er også mulighed for, at borgere, som ikke sidder i lokaludvalget kan præge arbejdet i en række arbejdsgrupper.

Sammensætning af lokaludvalget

Lokaludvalgene består af i alt 23 personer, hvor der i hvert lokaludvalg sidder en repræsentant udpeget af hvert af de politiske partier i borgerrepræsentationen (for tiden syv). Resten af lokaludvalget repræsenterer frivillige organisationer, brugerbestyrelser indenfor skole-, idræts-, ældre- og daginstitutionsområdet samt andre foreninger med lokale aktiviteter. Det er ikke en forudsætning for at være med, at du har bopæl i bydelen, men du skal repræsentere en forening med lokale aktiviteter.

Er du interesseret i at stille op?

Vi vil gerne komme ud til din forening og fortælle mere om lokaludvalgets arbejde og valget. Kontakt os på 2700lokaludvalg@okf.kk.dk eller 38811049, hvis du er interesseret eller har spørgsmål.

Mere information

Vigtige datoer

Generelt informationsmøde: 9. januar kl. 19 i Pilegården

Tilmeldingsfrist til opstillingsmødet: 27. januar

Informationsmøde for tilmeldte til opstillingsmødet: 27. februar kl. 19 i Pilegården

Opstillingsmøde for Brønshøj-Husum Lokaludvalg: 3. marts kl. 19 på Husum Skole