OBS: Tilmeldingsfristen er rykket til 14. februar.

Her kan du finde de relevante dokumenter, du skal bruge for at tilmelde dig opstillingsmøde 3. marts:

  • Invitationsbrev.
  • Tilmeldingsblanket – skal udfyldes og indsendes til sekretariatet. Husk at medsende din forenings vedtægter og sidste referat fra seneste generalforsamling/bestyrelsesmøde. Der er frist for tilmelding 14. februar 2014.
  • Fuldmagtsblanket – Hvis du ikke selv kan komme på valgdagen, kan et andet medlem af din forening, instution e.l. medbringe en skriftlig fuldmagt, hvor du tilkendegiver, at du vil stille op som medlem/suppleant.

Se mere information:

Har du spørgsmål så kontakt lokaludvalgs sekretariatet Kulturhuset Pilegården, tlf. 38811049 eller via e-mail til 2700lokaludvalg@okf.kk.dk.

(Edit)