Nu er der måske nye familieegnede rækkehuse og lejligheder på vej i bydelen. Københavns Kommune har en lokalplan i offentlig høring frem til den 9. november.

Kommunen har solgt grunden ved det nu nedrevne Bellahøj vandreservoir til MT Højgaard, der ønsker at udnytte den rekreative beliggendehed ved Degnemosen til etablering af en boligbebyggelse med familieegnede boliger. Der skal derfor laves en lokalplan med tillæg til Kommuneplanen (der skal give mulighed for at bygge i op til 26 meter).

Teknik- og Miljøforvaltningen afholder et orienteringsmøde om planforslagene. Mødet forgår den 21. oktober 2014 på Bellahøj Skole, Svenskelejren 18, 1. sal, 2700 Brønshøj.

Læs mere

Link til høring – Bellahøjen