Med folkeskolereformen stilles der krav om, at skolen åbner sig mere mod omverdenen – Åben Skole. Det kan blandt andet ske ved at øge samarbejdet med kultur- og fritidslivet.
I Københavns Kommune hjælper man samarbejdet mellem skoler og foreninger på vej med en samarbejdspulje (2 mio. kr. årligt i 2015 og 2016).

Samarbejdspuljen – Hvem kan søge?
Puljen støtter samarbejder mellem københavnske folkeskoler og folkeoplysende foreninger, som giver børnene en mere inspirerende skoledag og styrker kvaliteten i undervisningen.
Der gives tilskud til samarbejde mellem skole og forening med max 500 kr. pr. afviklet dobbeltlektion (2×45 minutter). Pr. 1. juni 2015 gives yderligere 1.000 kr. pr. samarbejdsprojekt i tilskud til planlægning af forløbet.

Ansøgningen skal være en fællesansøgning mellem skole og forening. Alle de bevilgede midler øremærkes dog foreningen i samarbejdsprojektet.

Hvornår kan der søges?
Der er løbende ansøgningsfrist. Puljen kan søges fra den 1. januar 2015.

For yderligere hjælp og vejledning kontakt Kultur- og Fritidsforvaltningen, Rikke Skovfoged XY2V@kff.kk.dk / 2494 0309

Mere information