Brønshøj-Husum Lokaludvalg har udarbejdet et notat om søerne i bydelen, men særligt fokus på disse vandområders miljøtilstand, naturkvaliteter, og handlemuligheder

Læs notatet her: søerne i Brønshøj-Husum 2015

Notatet omfatter følgende vandområder:

Søen i Brønshøjparken
Kirkemosen
Degnemosen
Brønshøj gadekær
Kagsmosen
Fæstningskanalen

Utterslev Mose har Lokaludvalget behandlet i en særskilt rapport