Fra 1.-11. september, er der blevet kørt endnu en undersøgelse i Brønshøj-Husum Borgerpanel. Godt 1700 personer gave deres besyv med. 

Du kan se resultaterne her. 

Miljøudvalget under Brønshøj-Husum Lokaludvalg vil i den kommende tid arbejde videre med de temaer, der blev behandlet i undersøgelsen – brug af af bydelens grønne områder, biodiversitet i haver, brændeovnsrøg m.m.

Vores samarbejdspartnere i Det Økologiske Råd vil udvælge et repræsentativt udsnit af de mange, der har tilkendegivet interesse for at deltage i en partikelundersøgelse, men alle vil få tilsendt informationsmateriale om projektet og dets resultater.

Resultaterne vedrørende Naturbyen bliver et centralt element i det forprojekt som Lokaludvalget og partnere arbejder på at få politisk opbakning til at igangsætte i 2018.

Miljøudvalget vil også i den nærmeste fremtid have særligt fokus på hvordan vi fra lokalt hold kan fremme virkeliggørelsen af de mange indsatser under Helhedsplan for Utterslev Mose. Et arbejde  der vil fortsætte igennem de næste fire år hvor netop Naturbyen og Naturpark Utterslev Mose er et centralt indsatsområde for Brønshøj Husum Lokaludvalg.

Hvis du endnu ikke er medlem af panelet, kan du tilmelde dig her. Så bliver du inviteret, næste gang der er en undersøgelse i panelet.

Du kan se mere om panelet og de tidligere undersøgelser her.