Stil op, bliv hørt og gør en forskel

Hvis du vil have indflydelse på udviklingen i din bydel i Københavns Kommune, er fyldt 18 år og repræsenterer en forening med lokale aktiviteter, kan du stille op til en plads i Brønshøj-Husum Lokaludvalg, hvor der er valg den 1. marts 2018.

TILMELD dig valgmødet HER.

Lokaludvalgsarbejdet kan være noget for dig, hvis du…

 • Har idéer til konkrete projekter, som kan gøre en forskel i Brønshøj, Husum og Tingbjerg – og lyst til at gennemføre dem
 • Har lyst til at møde nye mennesker og diskutere bydelens udvikling
 • Kan lide at dykke ned i til tider komplekse lokalpolitiske sager og mulighed for at få indflydelse
 • Er hjælpsom og gerne giver en hånd til for eksempel et debatmøde
 • Som minimum kan afsætte tid til cirka et månedligt møde af 3-4 timers varighed

Formelle krav til opstilling til lokaludvalget

For at blive godkendt som forening, der kan opstille et medlem til lokaludvalget, kræves det:

 • at der er mindst to medlemmer i foreningen
 • at foreningen har et sæt vedtægter
 • at der eksisterer et referat fra sidste ordinære generalforsamling, bestyrelsesmøde el. lign.
 • Foreningen skal senest to uger inden valgmødet indsende kopi af vedtægter og referat fra sidste møde til lokaludvalgets sekretariat.

Når du er blevet godkendt til opstilling og er trådt ind i lokaludvalget, har du mulighed for at få indflydelse i bydelen i de næste fire år.

Valget

Alle foreninger i bydelen inviteres til at stille med én repræsentant til valget den 1. marts.

På valgmødet er det de fremmødte der beslutter, hvem der skal sidde i lokaludvalget som repræsentanter for bydelens foreninger og bestyrelser. Du kan altså godt deltage i valget, selvom du kun ønsker at stille op som suppleant eller blot ønsker at være med til at beslutte, hvem der skal sidde i lokaludvalget.

Sammensætning af lokaludvalget

Lokaludvalgene består af i alt 23 personer, hvor der i hvert lokaludvalg sidder en repræsentant udpeget af hvert af de politiske partier i borgerrepræsentationen (for tiden otte). Resten af lokaludvalget repræsenterer frivillige organisationer, brugerbestyrelser indenfor skole-, idræts-, ældre- og daginstitutionsområdet samt andre foreninger med lokale aktiviteter. Det er ikke en forudsætning for at være med, at du har bopæl i bydelen, men du skal repræsentere en forening med lokale aktiviteter.

Vær med

Lokaludvalget holder et fast månedligt møde, og der kan nedsættes arbejdsgrupper omkring emner indenfor f.eks. miljø, sundhed og kultur.

Du har mulighed for at fordybe dig i det område, som interesserer dig mest, i en af de arbejdsgrupper, som understøtter lokaludvalgets arbejde. Du kan deltage i arbejdsgrupperne også uden at være valgt ind i lokaludvalget.

Kompetencegivende frivilligt arbejde

At være medlem af lokaludvalget, kan styrke dine kompetencer på mange områder. Som medlem af lokaludvalget får du bl.a.:

 • Erfaring med at arbejde med politik og byudvikling på lokalt plan
 • Erfaring med at planlægge og afvikle arrangementer, events og projekter
 • Et bredt netværk af mennesker, som brænder for at gøre en forskel for bydelen
 • Gratis relevante kurser og konferencer. Se ‘Kursusprogram 2018’ her

Er du interesseret i at stille op?

Vi vil gerne komme ud til din forening og fortælle mere om lokaludvalgets arbejde og valget. Kontakt os på 2700lokaludvalg@okf.kk.dk eller 38811049, hvis du er interesseret eller har spørgsmål.

TILMELD dig valgmødet HER

Vigtige datoer

 • Informationsmøde: Torsdag den 1. Februar 2018 kl. 19 i Kulturhuset Pilegården
 • Tilmeldingsfrist til valgmødet: Torsdag den 15. Februar 2018. Hent tilmeldingsblanket her
 • Forberelsesmøde for alle som er tilmeldt valget: Tirsdag den 20. februar 2018 kl. 19
 • Valg til Brønshøj-Husum Lokaludvalg: Torsdag den 1. marts 2018 kl. 19 på Husum Skole
 • Hør mere om lokaludvalgets fagudvalg: Tirsdag den 22. maj 2018 kl. 19 på EnergiCenter Voldparken. Mødet er for alle interesserede.

Mere information