1. marts var repræsentanter fra foreningslivet i Tingbjerg, Brønshøj og Husum mødt op i aulaen på Husum Skole for at indstille de 14 personer, der skal repræsentere foreningerne i det nye Brønshøj-Husum Lokaludvalg. På mødet deltog 27 personer foruden en stribe tilhørere, der var mødt op for at følge den spændende aften i lokaldemokratiets tegn. 

Her kan du se listen over foreningsrepræsentanterne i Brønshøj-Husum Lokaludvalg:  

Sport og fritid
Christoffer Rosenkrands, Bellahøj 21st Barking
Sheikh Saleem Mohammad, Copenhagen Cricket Club

Børn og unge
Cæcilie Ryhl Olsson, Rollespilsfabrikken
Julie Svenson Knudsen, Irisvej Vejlaug

Kultur
Mikkel Houman, Music House Brønshøj
Kirsten Vibeke Møller, Kunstnerklubben

Byudvikling, handel, trafik og miljø
Pernille Høholt-Larsen, Tingbjerg Pensionistcenter
Tahira Ashraf, Handels- og Erhvervsforeningen i Brønshøj, Husum, Tingbjerg

Social, integration, ældre og trossamfund
Mette Basbøll, Tingbjerg Kirke
Sabah Qarasnane, Tingbjergs Eves Univers
Helge Pedersen, Røde Kors Hovedstaden

Bolig
Michael Søren Hoff, HF Birkevang
Søren Axel Cloos, Brønshøj Parcel Forening
Rasmus Jensen, Toftevang Vejlaug

Her er 13 af de 14 foreningsrepræsentanter. Søren Axel Cloos var forhindret i at deltage på valgmødet.

 
Ud over de 14 foreningsrepræsentanter består Brønshøj-Husum Lokaludvalg af 9 politiske repræsentanter, én fra hver af partierne i Borgerrepræsentationen. Her er navnene på de repræsentanter, vi ind til videre er bekendt med:
Tina Sørensen
Jarl Feyling
Lis Søkvist
Palle Lolk
Stine Skot
Ernst Emil Sørensen
Hans S. Christensen
Ole Vilstrup

De nye lokaludvalg bliver officielt godkendt af Borgerrepræsentationen den 22. marts. Samme dag afholder det nye Brønshøj-Husum Lokaludvalg sit første møde og udpeger en formand og en næstformand. Mødet er åbent for tilhørere og afholdes på EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65 kl. 18.30. Mødet indledes med et ’tilhørernes punkt’, hvor du som tilhører kan få Lokaludvalget i tale.