Hvem, synes du, har gjort noget helt særligt for Brønshøj, Husum og Tingbjerg?

Hvem har bidraget til, at bydelen er blevet et rigere og bedre sted at bo og færdes i? Og hvem er derved med til at gøre vores bydel kendt for at være et attraktivt område?

Bydelsprisen 2018

Lokaludvalget uddeler igen i år Bydelsprisen på 10.000 kr. Prisen bliver uddelt på Kulturdagen den 9. juni 2018.

Prisen kan tildeles grupper, klubber, foreninger, institutioner, forretninger og enkeltpersoner, der har gjort en særlig indsats for at skabe en levende udvikling af Brønshøj-Husum og dermed bidraget til at gøre bydelen kendt som et attraktivt sted at bo, handle og leve i.

Prismodtagere, som kan komme i betragtning, har:

  • Ydet en særlig indsats for at fremme udviklingen af et godt og levende miljø for borgerne i Brønshøj-Husum.
  • Taget initiativer og virket som igangsætter og inspirator for fornyelsen og udviklingen af handelsstrøgene, torve, parker, volde, moser, boligområder, skoler, institutioner, det sociale eller kulturelle liv og dermed gjort Brønshøj-Husum kendt som en attraktiv bydel.
  • Udvist mod og nytænkning.

Hvem vil du indstille til vinder af Bydelsprisen? Frem til mandag den 14. maj kl. 12 kan du indsende dit forslag med en begrundelse til lokaludvalgets sekretariat på 2700lokaludvalg@okf.kk.dk.

Bydelsprisen afløste i 2015 lokaludvalgets Kulturpris, som blev uddelt i årene 2010-2014. Her kan du se tidligere års vindere af Kulturprisen og Bydelsprisen.