Dialogen om at oprette en venneforening fortsætter onsdag d. 30. maj kl. 19

16. april var Vandtårnets Venner inviteret til møde i Kulturhuset Pilegården med henblik på at etablere en officiel forening, som kan arbejde sammen med Pilegården og Lokaludvalget.

Der var et fint fremmøde og mange gode spørgsmål blandt andet til, hvordan basis-istandsættelsen af vandtårnet skrider frem og hvilke funktioner en vennegruppe konkret kan varetage, når vandtårnet åbner ved udgangen af 2018. Det stod dog klart for alle at oprettelsen af en officiel venneforening kræver lidt arbejde og nogle fast definerede rammer at agere ud fra.

På mødet d. 30. maj vil Kirsten Møller fra Brønshøj-Husum Lokaludvalg præsentere et bud på nogle vedtægter for en eventuel venneforening og med udgangspunkt i visionen for vandtårnet, som er udarbejdet af Pilegården og Lokaludvalget, vil vi sammen forsøge at blive endnu mere konkrete på, hvilke opgaver en venneforening kan varetage både før og efter åbningen.

Spred ordet, hvis du kender nogen, der kunne have lyst til at deltage i mødet! 
Alle er velkomne.

Ons. 30. maj kl. 19.00 i Kulturhuset Pilegården
Mødet afholdes i lokale 1 bag cafeen.