Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejdet et forslag til cykelforbedring i Tingbjerg. Det er udsprunget af et områdefornyelsesprojekt, og indgår i Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi fra 2015.

Projektet blev præsenteret på Tingbjerg Challenge 2018 den 25. august, hvor forvaltningen havde en bod og ved hjælp af plancher og bistand fra rådgiver, oplyste om projektet. Forvaltningen har også været i dialog med boligselskaberne i området.

Brønshøj-Husum Lokaludvalg skal på deres møde 20. september drøfte projektet, og vil derfor gerne høre, hvad borgerne i bydelen mener om projektet.

Projektet medfører bl.a. at hastigheden på Langhus vej og Gavlhusvej nedsættes til 40 km/t og på Terasserne til 30 km/t, der etableres bump på vejene og cykelbane på Langhusvej.

For at forslaget bliver gennemført kræver det, at der nedlægges  i alt 81 parkeringspladser fordelt på 28 i Langhusvej, 31 pladser i Gavlhusvej og 22 pladser i Terrasserne.

Der er fremlagt et alternativt forslag, med mindre sikkerhed for cyklister på Langhusvej, hvor der nedlægge 58 parkeringspladser fordelt på 5 i Langhusvej, 31 pladser i Gavlhusvej og 22 pladser i Terrasserne.

En beskrivelse af hele projektet kan findes her.

Kort over projektet kan findes i følgende bilag:

Bilag 2

Bilag 3

Bilag 4

Bilag 5

2 replies
  1. Sheraz mudassar
    Sheraz mudassar siger:

    Det er ikke fordi at cykelisterne ikke er sikre på de veje. Men hvis det skaæ blive aktuelt så skal der også tages hensyn til dem der bor der og deres biler. Hvor skal alle de biler parkere? Det vil bringe Folk til at flytte ud på grund af plads mangel på parkering. Der skal tages hensyn til alle og ikke kun forbikørende cykelister. Specielt for dem der bor der.

Kommentarer er lukkede.