Bellahøj Friluftsscene er et unikt byrum formet som et amfiteater. Lokaludvalget har i mange år arbejdet for, at scenen bliver renoveret og kan blive en ramme for mange flere kulturelle arrangementer. Derfor glæder det Lokaludvalget, at Borgerrepræsentationen i 2018 har afsat 6 mio. til renovering af scenen. Det var planen, at scenen skulle stå færdigrenoveret i sommeren 2019, men på grund af kommunens anlægsloft er projektet udskudt på ubestemt tid.

Om Bellahøj Friluftsscene

Bellahøj Friluftsscene blev planlagt i sammenhæng med Bellahøjhusene og Degnemosen i 1951 af landskabsarkitekten C. Th. Sørensen. Ud fra modernistiske idealer udfærdigede han amfiteatret som et enkelt anlæg udført i stramme linjer med respekt for både æstetik og funktion. Anlægget blev bygget af de store jordmængder, der blev tilovers ved udgravningen til Bellahøjhusene.

Bellahøj Friluftsscene er smukt beliggende på et af Københavns højdepunkter og blev oprindeligt planlagt til at rumme ca. 2000 tilskuere. Koncerter, båltaler, politiske møder, teater og meget andet har været afholdt her.

Brønshøj-Husum Lokaludvalgs visioner for Bellahøj Friluftsscene

Scenen er Københavns største friluftsscene, og den har både national og regional værdi. Friluftsscenen fungerer i dag som et vigtigt aktiv i nærmiljøet og rummer sammen med omgivelserne en kulturhistorisk kvalitet. En modernisering af scenen vil kunne tilføre bydelen liv og netværksaktiviteter, vække glæde for fællesskabet og øge trygheden i bydelen. Friluftsscenes historie og Lokaludvalgets visioner præsenteres i denne video, som er produceret i 2017.

Lokaludvalget har i mange år arbejdet med idéer til renovering og modernisering af scenen, samt til aktiviteter på scenen.  Ønsket var, som minimum, en genopretning af publikumsrækker og selve scenen. Lokaludvalget har udarbejdet en visionsplan for Bellahøj Friluftsscene, som er blevet brugt til at gå i dialog med fonde og politikere. Du kan læse visionsplanen her. Det er kommunens Teknik- og Miljøforvaltning, der er ansvarlige for den forestående renovering og Lokaludvalget følger arbejdet tæt og har bidraget med idéer og ønsker fra bl.a. eksisterende brugere.

Brug Bellahøj Friluftsscene

Lokaludvalget ønsker, at der fortsat skal være liv og aktivitet på Bellahøj Friluftsscene og har støttet flere arrangementer på friluftsscenen med midler fra Bydelspuljen. For at gøre det mere attraktivt at afholde arrangementer på friluftsscenen, har lokaludvalget finansieret et elskab, der gør det muligt for alle at få gratis adgang til strøm, så du kun skal betale for strømforbruget.

Inden du kan holde et arrangement, skal der søges tilladelse hos Københavns Kommune, og det kan man gøre her.

El-skabet er opsat bag scenen og giver arrangementsarrangører billig adgang til strøm. Skabet er brugerdrevet, så man betaler for sit forbrug. Når du har fået kommunens tilladelse til dit arrangement, kan du kontakte KulturNord ved Jan Lindboe på tlf. 30334673 for nøgleudlevering.

Har du forslag til, hvad der skal ske på Bellahøj Friluftsscene, kan du henvende dig til lokaludvalgssekretariatet på tlf. 38 81 10 49 eller skrive en mail til 2700lokaludvalg@okf.kk.dk.

X