VANDMILJØET

Forligspartierne bag forårets mini budgetforhandling (restmidler fra 2020) afsatte ikke midler af til fortsat oprensning af Fæstningskanalen. Nu fortsætter KMC til pengene slipper op her meget snart, hvorefter hele anlægget bliver taget op og pladsen ved Frederikssundsvej genetableret. Projektlederen håber på nye penge ifm Budget 2022.

Oprensningen af Fæstningskanalen har ellers været Københavns kommunes vigtigste redskab til at forbedre vandkvaliteten i Utterslev Mose, og også en af de fire virkemidler der blev fremhævet ifm med efterårets drøftelser i Teknik- og Miljøudvalget i relation til Utterslev Moses dårlige vandkvalitet.

Link til TMU dagsordenspunktet 

Der er kommunevalg til november og i arbejdsplanen for 2021 har Lokaludvalget/Miljøudvalget afsat 10.000 kr. til et grønt valgmøde. Der er også andre virkemidler når det gælder om at skabe opmærksomhed omkring vandmiljøet. Kan vi udarbejde en plan for hvordan vi forestiller os at få skabt debat og politisk opbakning til at intensivere bestræbelserne med at skabe et bedre vandmiljø?

Vinkler der kan indtænkes: fortsatte kloakudledninger, mere vandgennemstrømning (se TMU dagsorden ovenfor), varslingsanlæg på U11

Opsamling fra sidste møde: Resultaterne at dialogen med TMU om U11 – Dialog med Novafos skal aftales. Jens Christian tager initiativ til et møde (og inviterer også Palle Lolk).

Se temasiden om vandmiljøet

DAGSORDENSPUNKTER

 1. Vandmiljø: plan for debat om kommende indsatser (17 – 17.20)
 2. Brønshøj-Husum gadehaver – hvad gør vi nu hvor der ikke kan gives tilladelse til at tilplante vejbedene langs Frederikssundsvej (17.20-17.35)
 3. Kirkemosen: Forslag om en naturplan for Kirkemosen (17.35-17.50)
 4. Lokalplan Tingbjerg (17.50-18.05)
 5. Podwalks: Flere ideer til audio-ture?
 6. Vi ser affaldsindsamlingsfilmen og snakker om hvordan vi får den distribueret
 7. Mosetræf 2021 – hvad er status?
 8. Kort orientering om skilteprojektet og arbejdet med de otte plancher
 9. Naturværkstedet – er der noget nyt?

UTTERSLEV MOSE / MOSETRÆF

Webinaret den 17.marts er afholdt med lige knap 40 deltagere. Materialet fra mødet kan findes her

Det første af de fem moduler er også blevet afholdt. Materialet fra mødet kan findes her

BIODIVERSITETSPULJEN

Drømmer du om en by med vilde blomster, plads til insekter og smådyr og mere natur i lokalområdet? En by, hvor der er buske og bede under træerne i gaden, fuglekasser, som byens fugle kan yngle i, eller kvasbunker og krat, hvor man kan være heldig at møde et pindsvin?

Så har Københavns Kommune oprettet en pulje, hvor du som borger, forening eller lokaludvalg kan søge penge til lokale projekter, der skaber mere og bedre bynatur og biodiversitet.

Ansøgningsfrist:

 1. april og 1. september 2021.

Læs om puljen og søg her.

KIRKEMOSEBROEN

Status: Laura Rosenvænge (A) har lovet at bestille budgetnotat. Hun mødes med arbejdsgruppen den 3. maj i Kirkemosen.

Der har været enkelte kritiske stemmer i debatten der mener at projektet er problematisk ift. dyre- og plantelivet. Hvad er det bedste svar vi kan give i denne diskussion mellem benyttelses og beskyttelsesintereesser?

Skal vi foreslå at der bliver lavet en naturplan for Kirkemosen ?

LOKALPLAN TINGBJERG

FIND ALT MATERIALE HER

Høringsfrist d. 21 maj

Borgermøde d. 27. april

Miljøudvalget har aftalt at fokusere på træerne. Chris skriver et oplæg.

NATURVÆRKSTED PÅ ECV

Efter at der nu er bevilget 34. mio. kr til et nyt kulturhus ved Brønshøj Torv er der samtidig kommet afklaring vedr. skoletandlægerne der i den forbindelse flytter til Pilegården. Vi kan derfor regne med at barakken ved ECV bliver tom inden for et par år. Det er besluttet at vi skriver et brev til borgmester Jesper Christensen for at bede om et møde. Hvad er status herpå?

AFFALDSINDSAMLING 16-18 APRIL

https://www.affaldsindsamlingen.dk/

Rune Birkvad har produceret denne fine lille reklamefilm

SKILTE I MOSEN DEL 2.

Skiltegruppen arbejder med følgende tematisering af de otte plancher der er plads til i hvert af de tre formidlingscentre.

 • Historien I Fra istid til nutid. De store linjer. Geologi og arkæologi. Gamle kort.
 • Historien 2 Fra opgravningen og frem. Miljøkatastrofen i 60’erne
 • Vandet Fakta om de tre bassiner. Københavns vandledningssystem.
  Vandets tilstand, rensning af vandet. (overløbsværker, rensningsanlæg)
  Økosystemet.
 • Naturtyper Beskrivelse af typerne. Kort. Karakteristiske planter i naturtyperne. Træer.
  Hjemmehørende og invasive arter.
 • Dyrelivet Opdeling? Alm./sjælden – sommer/vinter – overvandet/i vandet.Henvisning til de 8 LIV i MOSEN -skilte.
 • Brug mosen Planter: Spiselige/giftige. Hvad må man? Fiskeri og sejlads
 • Naturpleje Kommunalt og interessegrupper. Langholmen, Kirkemosen. Græsningslaug
 • Fremtiden Udviklingsplaner (KK og Lokaludvalget)

BRØNSHØJ-HUSUM GADEHAVER

Jacob / Nynne fortæller om netværket og udfordringerne med myndighederne

Link til facebookgruppen

VIL DU MED UD AT HØRE EN TUR?

Podwalk appen 2700 Brønshøj:

Vi skal finde et medlem til en arbejdsgruppe, der skal opdatere App’en ”2700 Brønshøj”. Se referat fra Lokaludvalget:

Nye forslag til ruter ønskes, udover opdatering. Skal have mere opmærksomhed. Chris har et forslag om at få en naturvejleder til at gå en rute om de 3 søer. Jens Christian nævner midlerne til Flagermuseture og andre, som kunne bruges…også forslag til katastrofeturisme… en rute= forureningsruten.. .. en mijøhistorisk vandring. Kim Michelsen nævnes som en mulighed som formidler. Også spørge Rune/delte vande.