Har du modtaget støtte fra lokaludvalgets bydelspulje?

Vi går naturligvis ud fra, at du til enhver tid overholder myndighedernes gældende retningslinjer og anvisninger. Retningslinjerne fra myndighederne kan ændre sig løbende, og det er dit ansvar at holde dig orienteret.

Du kan fx orientere dig på Sundhedsstyrelsens hjemmeside (https://www.sst.dk/da/corona) eller politiets hjemmeside (https://politi.dk/coronavirus-i-danmark) eller du kan ringe til den myndighedsfælles hotline: 7020 0233.

Hvis dit arrangement kan afholdes med opfyldelse af myndighedernes anvisninger – og hvis du er tryg ved det – er du velkommen til det. Jeg vil gerne have besked i god tid, hvis du regner med at afholde arrangementet.

Ønsker du at udskyde dit projekt til senere i 2020, kan det ske, uden at det får betydning for din bevilgede støtte. I så fald skal du oplyse den nye dato til mig hurtigst muligt og inden afholdelse af projektet.

Alternativt kan du aflyse projektet og give afkald på bevillingen. Hvis du senere ønsker at gennemføre projektet med støtte fra Bydelspuljen, skal du sende en ny ansøgning.

Vedr. kompensation for udgifter i forbindelse med aflyste, udsatte eller ændrede arrangementer i forbindelse med Covid 19
Arrangøren skal sandsynliggøre, at aflysningen, udsættelsen eller ændringen skyldes Covid-19 forholdsregler. Ved arrangementer, der er aflyst, udsat eller ændret med baggrund i myndighedernes retningslinjer i forbindelse med Covid 19, kan nogle udgifter dækkes. Det drejer sig om udgifter, der var afholdt før d. 12. marts 2020. Desuden udgifter som følge af aftaler/kontrakter, der var indgået inden d. 12. marts og ikke kunne annulleres. Der skal indsendes dokumentation for afholdte udgifter før den 12. marts og derudover dokumentation for den aftaleretlige forpligtelse til at betale ved aflysning, udsættelse eller ændring samt dokumentation for, at arrangørens eventuelle forsikring ikke dækker omkostningerne. Som udgangspunkt dækkes udgifter, der er aftalt efter 12. marts ikke. Arrangøren har pligt til i videst muligt omfang at begrænse sine udgifter som følge af aflysningen, udsættelsen, ændringen (tabsbegrænsningspligt). Hvad der kan dækkes beror på et skøn fra forvaltningen i hver enkelt sag.

Lokaludvalgets sekretariat

Det betyder også, at du ikke kan finde lokaludvalgets sekretariat på kontoret på EnergiCenter Voldparken. Vi arbejder hjemmefra indtil efter 10. maj og træffes selvfølgelig på mail og telefon.

Pas god på jer selv og hinanden.