Transportministeriet foreslår at frekvensen i togdriften fra blandt andet Islev og Jyllingevej Station skal nedsættes fra de nuværende 10. minutter til 20. minutter. Formændende fra Vanløse og Brønshøj-Husum Lokaludvalg er gået sammen om et høringssvar til Transportminister Benny Engelbrecvh. Heri står der:

Henvendelse vedr. DSB’s planlagte forringelser af S-togs driften på Frederikssundsstrækningen.
Københavns Kommunes Økonomiudvalg har i februar fremsendt høringssvar til DSB vedr. planlagte forringelser i 2021 af S-togsdriften på Frederikssundsstrækningen. De planlagte forringelser berører de såkaldt ”små S-togsstationer”, bl.a. Islev og Jyllingevej station – beliggende i Vanløse og Brønshøj-Husum, Københavns Kommune. Derfor vil Lokaludvalgene for Brønshøj-Husum og Vanløse som lokale repræsentanter for bydelenes borgere gerne supplere kommunens høringssvar vedr. de planlagte forringelser i den kollektive transport for bydelenes borgere.

De planlagte forringelser indebærer, at S-togs brugere i bydelene i Vanløse og Brønshøj-Husum nu skal vente 20 min. på hver S-togs-afgang på Islev og Jyllingevej Station – i stedet for i dag 10 min.De to stationer har hver dag tilsammen ca. 1.600 brugere (DSB’s egen opgørelse fremsendt til Københavns Kommune). Med en forventet øget befolkningstilvækst, et generelt miljømæssigt ønske om at øge brugen af kollektiv trafik og en i forvejen svær fremkommelighed på vejnettet i dagtimerne, er de planlagte forringelser et problem. Hvis de planlagte forringelser gennemføres, vil de nuværende ca. 1.600 daglige brugere af de to S-togsstationer således få en væsentligt ringere adgang til offentlig transport – det gælder særligt de daglige brugere af Islev Station, hvor der ikke er betjening af en A-buslinje.

Forringelserne kommer til at berøre hverdagslivet for borgerne i bydelene. F.eks. for børnefamilierne, hvor forældrene bruger offentlig transport til og fra arbejde. For dem er 20 min. ventetid på et S-tog lang tid, når de skal nå at hente deres børn, hvis de ikke når et S-tog som planlagt. Bare en lille forsinkelse i deres samlede kollektive transport til og fra arbejde, hvor de med de planlagte forringelser nemt risikerer at skulle vente op til 20. min på næste S-tog, kan betyde, at de f.eks. ikke kan nå at hente børn indenfor institutionernes åbningstid, ikke kan nå hverdagsindkøb eller kan nå børnenes fritidsaktiviteter. Dertil harmonerer forringelserne ikke med, at en god og sammenhængende

kollektiv trafik bidrager til et bedre miljø via mindre bilisme i et forvejen belastet vejnet.
De planlagte forringelser får altså store konsekvenser for borgerne i bydelene. Brønshøj-Husum og Vanløse Lokaludvalg bakker derfor op om det indsendte høringssvar, der beder DSB genoverveje planerne således, at bydelenes borgere fortsat kan bruge S-tog med afgang hvert. 10. minut.

Med venlig hilsen
Hans S. Christensen, formand for Brønshøj-Husum Lokaludvalg
Bent Christensen, formand for Vanløse Lokaludvalg