Lokaludvalget aflyser følgende arrangementer pga. corona og gældende forsamlingsforbud, der gør det vanskeligt at planlægge:

  • Ordinært lokaludvalgsmøde d. 30. april
  • Naturbyfestival d. 2. maj
  • Brønshøj Vandtårns 90 års fødselsdag d. 22. maj
  • 2700Kulturdag d. 6. juni

Lokaludvalget modtager stadig ansøgninger til puljen, men behandler ikke ansøgninger, før lokaludvalget kan samles igen – forhåbentligt d. 28. maj.

Bydelspuljen og COVID-19

COVID-19-situationen og forsamlingsforbuddet gør det svært at mødes og behandle ansøgninger til lokaludvalgets Bydelspulje. Men lokaludvalget vil gerne modtage ansøgninger, som bliver behandlet så snart det er forsvarligt at mødes igen.

Næste ansøgningsfrist er mandag den 27. april. Vi håber, at lokaludvalget igen kan mødes og behandle ansøgninger den 28. maj. Her vil ansøgninger modtaget til april-fristen blive behandlet sammen med ansøgninger modtaget i februar. Hvis dette ændrer sig, får ansøgerne direkte besked.

Forholdsregler for ansøgere i forbindelse med COVID-19-situationen

Lokaludvalget modtager gerne ansøgninger til netværksskabende aktiviteter og arrangementer som kan gennemføres forsvarligt og efter myndighedernes retningslinjer. Det kan fx være projekter, der foregår udendørs eller online. Vi modtager også ansøgninger til projekter med afholdelse i efteråret. Men vær forberedt på, at du kan være nødt til at aflyse din aktivitet med kort varsel, fordi myndighedernes retningslinjer ændres.

Sekretariatet sidder klar til at rådgive efter bedste evne, men det er en helt særlig situation, vi står i alle sammen. Vi håber derfor, at du vil have forståelse for, at vi ikke har svar på alle spørgsmål. Du kan selv holde dig orienteret om gældende retningslinjer, fx via Sundhedsstyrelsens hjemmeside (https://www.sst.dk/da/corona) eller politiets hjemmeside (https://politi.dk/coronavirus-i-danmark) eller du kan ringe til den myndighedsfælles hotline: 7020 0233.

Det er en forudsætning for at få støtte, at arrangementet til enhver tid overholder myndighedernes gældende retningslinjer og anvisninger. I tilfælde af, at et støttet arrangement må aflyses, udsættes eller ændres som følge af myndighedernes gældende retningslinjer og anvisninger, vil det være op til en konkret vurdering, om der fortsat kan ydes tilskud til arrangementet. Ansøger har en forpligtelse til ved en aflysning, udsættelse eller ændring af arrangementet i videst muligt omfang at begrænse sine udgifter til arrangementet.