Lokaludvalgsmødet torsdag d. 28. maj er aflyst pga. COVID-19 og gældende forsamlingsforbud på max. 10 personer.
Lokaludvalget forventer at kunne afholde ordinært møde igen torsdag d. 25. juni 2020.

Følg med på Facebook og hjemmesiden – eller kontakt lokaludvalgssekretariatet for mere info.