Der har i den seneste tid været rigtig mange besøgende i mosen, og det har desværre også betydet at der er efterladt en del skrald. Så derfor inviterer Miljøudvalget under Brønshøj-Husum Lokaludvalg dig til at deltage i affaldsindsamling i Utterslev Mose og langs Vestvolden

SØNDAG DEN 14. JUNI – HELE DAGEN

Saml affald hvor du synes det trænger – og sortér hvis du kan

Vi kan desværre ikke lave en uddeling af udstyr, men vi opfordrer til at bruge handsker, når du samler affald.

  • Gå en tur med handsker og pose et sted, hvor der trænger til oprydning.
  • Sorter gerne det indsamlede affald i egne skraldespande – de mest værdifulde fraktioner at udsortere er metal, elektronik, batterier og plast.
  • Hvis du ikke har mulighed for at sortere og bortskaffe farligt affald som batterier, spraydåser etc., skal du lade det ligge
  • Du kan også aflevere det indsamlede skrald på én af de fem opsamlingssteder der fremgår af dette kort. Herefter kommer Teknik- og Miljøforvaltningen i København og henter det. Der er særlige poser på opsamlingsstederne man kan hente til at samle skrald i eller aflevere sit indsamlede skrald i.

Ved de røde prikker kan du aflevere skrald

INDSEND BILLEDER OG VIND PRÆMIER

Du kan dagligt deltage i fotokonkurrencen, som kører både på Instagram og på Facebook.

Tak f.eks. et billede af:

  • Før og efter billeder af de steder, du samler skrald
  • Sjoveste/mærkeligste ting du finder
  • Dit indsamlingshold

Læg billederne op:

  • På Instagram med hashtagget #moseudenskrald
  • I Facebookbegivenheden

Vi udtrækker vi to vindere, der hver vinder et signeret tryk af en af mosens fugle lavet af Michael Petersen der igennem årtier har lavet Zoo’s plakater og er i gang med at udarbejde Utterslev moses helt egen naturformidling på de nye skilte der forventes opsat sidst på året.