Suppleringsvalg mandag d. 14. september kl. 19.00

Der er 3 ledige medlemspladser og 10 ledige suppleantpladser i Brønshøj-Husum Lokaludvalg. Du kan se de ledige medlemspladser her:  https://broenshoej-husumlokaludvalg.kk.dk/om-lokaludvalget/

For at stille op til suppleringsvalg og blive valgt til en af de ledige pladser, skal du:

  • være fyldt 18 år
  • være medlem af en lokal forening i bydelen, som indstiller dig til valg til Brønshøj-Husum Lokaludvalg senest d. mandag d. 31. august 2020.

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og alle interesserede uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at stille op til lokaludvalget.

Din forening skal:

  • stå for eller deltage i lokale aktiviteter i Brønshøj, Husum, Tingbjerg eller Bellahøj.
  • have mindst 2 medlemmer.

Hvordan tilmelder min forening mig?

Ved tilmelding til opstillingsmødet skal din forening senest mandag d. 31. august sende en mail til lokaludvalgets sekretariat med:

  • dokumentation med dit navn, adresse og fødselsdato.
  • dokumentation i form af vedtægter med beskrivelse af foreningens formål og en kort beskrivelse af foreningens aktiviteter i bydelen – samt referat fra sidste ordinære møde i generalforsamlingen, bestyrelsen el.lign.

Invitation, tilmeldingsblanket og fuldmagt findes her:

De ledige pladser:

Der er 3 ledige medlemspladser og 10 ledige 1. og 2. suppleantpladser.

Lokaludvalgets arbejde:

Brønshøj-Husum Lokaludvalg arbejder frivilligt og holder møde 1. gang om måneden om aftenen. Her behandler lokaludvalget blandt andet ansøgninger til lokaludvalgets bydelspulje, forbereder høringssvar til kommunen, planlægger borgerinddragelse og forbereder egne arrangementer for bydelens borgere. Helt generelt drøfter og deler lokaludvalget viden om, hvad der ’rør sig’ i bydelen indenfor byudvikling, miljø, social- og sundhed, børn og unge, kultur og meget meget mere.

Hvorfor skal du og din forening stille op til lokaludvalget?

Lokaludvalget er bindeled mellem borgerne i bydelen og København Kommune – og er et godt sted for dig og din forening at få indflydelse på og viden om aktiviteter og udvikling af bydelen.

Se videoerne nederst og hør lokaludvalgsmedlemmers forskellige grunde til at sidde i lokaludvalget.

Hvad kræver det af tid som medlem?

Lokaludvalget holder møder en aften en gang om måneden. Derudover er der mulighed for at engagere sig i forskellige arbejdsgrupper og faggrupper.

Hvis du bliver forhindret i at deltage i et møde, skal du melde afbud – og så vil din suppleant blive indkaldt til at deltage i stedet.

Hvad kræver det af tid som suppleant?

Som suppleant er der rig mulighed for at engagere dig i forskellige arbejdsgrupper og faggrupper – som ca. mødes en gang om måneden. Hvis det medlem, du er suppleant for, bliver forhindret i at deltage i et lokaludvalgsmøde – så vil du blive indkaldt til at deltage i stedet.

Spørgsmål?

Kontakt lokaludvalgets sekretariat ved udvalgssekretær Camilla Nielsen tlf: 26771049

Hør lokaludvalgsmedlemmer fortælle om, hvad lokaludvalgsarbejdet er for dem