Brønshøj-Husum Lokaludvalg og Teknik- og Miljøforvaltningen inviterer til borgermøde den 25. august om lokalplanforslag for Kobbelvænget (Gadelandet III), hvor du kan høre om planerne for området og give dine input.

Området mellem Frederikssundsvej, Gadelandet og Kobbelvænget skal udvikles med boliger og serviceerhverv. Lokalplanforslaget gør det muligt at nedrive og istandsætte de nuværende erhvervsbygninger og i stedet bygge ungdoms- og familieboliger samt indrette fx butikker eller caféer.

Lokalplanforslaget er i offentlig høring frem til den 10. september 2020. Du kan skrive høringssvar og finde materialet på blivhoert.kk.dk.

Tilmelding

Pga. COVID-19 er det nødvendigt at tilmelde sig borgermødet enten på mail fp3z@kk.dk eller telefon 30603688 senest fredag den 21. august.

Praktisk om borgermødet

TID: Tirsdag den 25. august 2020 kl. 19:00-21:00
STED: EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65

Læs materiale