SEKRETARIATET ER HJEMSENDT IGEN, MEN…

Københavns Kommune sender de fleste administrative medarbejdere uden borgerkontakt hjem fra onsdag den 9. september og 3 uger frem.  Dette gælder også lokaludvalgets sekretariat. Det betyder, at sekretariatet frem til foreløbig den 30. september ikke vil være bemandet. Sekretariatets medarbejdere deltager dog i lokaludvalgsmøder, og andre møder om vigtige sager, der kræver fysisk tilstedeværelse.

Sekretariatets medarbejder kan som normalt træffes via telefon og mail.