SEKRETARIATET ER HJEMSENDT IGEN, MEN…

Københavns Kommune sender de fleste administrative medarbejdere uden borgerkontakt hjem fra onsdag den 9. september.  Dette gælder også lokaludvalgets sekretariat. Det betyder, at sekretariatet frem til foreløbig den 31. oktober ikke vil være bemandet. Sekretariatets medarbejdere deltager dog i lokaludvalgsmøder, og andre møder om vigtige sager, der kræver fysisk tilstedeværelse.

Sekretariatets medarbejder kan som normalt træffes via telefon og mail.