Brønshøj-Husum Lokaludvalg inviterer til digitalt informationsmøde om lokaludvalgets vision for Brønshøj Torv og den foreløbige plan for Brønshøj Gamle Skole som kulturhus torsdag den 26. november kl. 19.

Program

Til informationsmødet vil vi præsentere Brønshøj-Husum Lokaludvalgs vision om at gøre Brønshøj Torv med de omkringliggende kommunale, historiske bygninger til en levende bymidte, hvor der dagligt er liv og fuld gang i aktiviteter – både inde og ude.

Mødets anden del vil handle konkret om de foreløbige planer for Brønshøj Gamle Skole som kulturhus, og til at præsentere dette har vi inviteret repræsentanter fra Kultur- og Fritidsforvaltningen og Økonomiforvaltningen.

Tilmelding til informationsmødet

På grund af den nuværende corona-situation, er det ikke muligt at holde mødet fysisk, og vi afholder derfor mødet digitalt i stedet. Vi filmer og livestreamer mødet over Microsoft Teams, så du kan følge med online via en computer, tablet eller smartphone.

For at deltage i informationsmødet skal du tilmelde dig enten på mail fp3z@kk.dk eller telefon 30603688, så vi kan sende dig et link til mødet over mail.

Vi havde meget gerne set, at vi kunne mødes fysisk for at få en rigtig dialog. Vi vil dog meget gerne høre dine spørgsmål og kommentarer til mødet, som du kan skrive undervejs via chatfunktionen.

Brønshøj Gamle Skole som kulturhus

I oktober besluttede politikerne på Københavns Rådhus at afsætte midler i næste års budget til at undersøge mulighederne for at lave kulturhus i Brønshøj Gamle Skole i stedet for skoletandlæge.

De konkrete planer for Brønshøj Gamle Skole som kulturhus, præsenterer forvaltningerne på informationsmødet.

I lokaludvalget bakker vi op om at lave kulturhus i Brønshøj Gamle Skole. Det gør vi, fordi vi har en vision om at udvikle et samlet kulturelt centrum omkring Brønshøj Torv, så udearealerne og de omkringliggende bygninger kan spille sammen og danne ramme om masser af kultur- og fritidsaktiviteter for store og små.

Vi synes, det giver god mening ’at bytte om’ på anvendelsen af de kommunale kvadratmeter, så kultur- og fritidsaktiviteter kommer samlet frem i bygningerne på og omkring Brønshøj Torv, og at skoletandlægerne samles på de kommunale kvadratmeter i Pilegården i et tandlægefagligt fællesskab der.

Vi tror, at lokalerne på Brønshøj Gamle Skole kan danne nogle fantastiske rammer for et nyt og moderne kulturhus her i Brønshøj.

Lokaludvalgets vision for Brønshøj Torv

Det gamle landsbytorv emmer af historie og kulturelle traditioner med gadekæret og Rytterskolen, og Bjarne Reuters barndomsfortællinger stammer fra boligområderne omkring.

I lokaludvalget har vi en drøm eller vision om at skabe et samlet kulturelt centrum omkring Brønshøj Torv med de omkringliggende kommunale historiske bygninger: Brønshøj Vandtårn, Brønshøj Gamle Skole, pavillonen, Rytterskolen, Biblioteket, torvet og udearealerne.

Brønshøj Torv er det geografiske midtpunkt i Brønshøj, men i Brønshøj-Husum Lokaludvalg mener vi ikke, at torvets potentiale er fuldt udfoldet. Til daglig anvendes torvet hovedsageligt som gennemgangssted, og om aftenen er her mørkt og ikke meget liv og aktivitet.

Vi vil gerne skabe en bedre sammenhæng mellem udearealerne, de historiske bygninger og kulturinstitutionerne omkring torvet. Vores håb er, at Brønshøj Torv og de tilstødende bygninger i fremtiden kan blive en levende bymidte med liv og aktivitet.

Kom og vær med!

Hvordan synes du, et fremtidigt kulturelt centrum omkring Brønshøj Torv skal se ud? Og vil du være med til at udvikle visionen for området sammen med lokaludvalget i en Helhedsplan for Brønshøj Torv?

Vi vil meget gerne i dialog med alle jer om jeres ønsker til, hvordan Brønshøj Torvs potentiale kan udfoldes.

I dagene efter informationsmødet afholder vi små corona-sikre dialogmøder og rundvisninger for at høre jeres ønsker og kommentarer. Du kan læse mere om dette og melde dig til her.

Vi håber, at mange af jer har lyst til at være med til at udarbejde en helhedsplan for Brønshøj Torv, som vi i fællesskab kan arbejde for bliver realiseret.

Tidslinje og nedslagspunkter

Brønshøj-Husum Lokaludvalg har ca. 10 år arbejdet for at samle kulturfaciliteter et centralt sted i bydelen. Her kan du se nogle nedslagspunkter i lokaludvalgets arbejde:

Se tidslinje og nedslagspunkter som pdf-fil.