Brønshøj-Husum Lokaludvalg inviterer til digitalt informationsmøde om lokaludvalgets vision for Brønshøj Torv og den foreløbige plan for Brønshøj Gamle Skole som kulturhus torsdag den 26. november kl. 19.

Program

Til informationsmødet vil vi præsentere Brønshøj-Husum Lokaludvalgs vision om at gøre Brønshøj Torv med de omkringliggende kommunale, historiske bygninger til en levende bymidte, hvor der dagligt er liv og fuld gang i aktiviteter – både inde og ude.

Mødets anden del vil handle konkret om de foreløbige planer for Brønshøj Gamle Skole som kulturhus, og til at præsentere dette har vi inviteret repræsentanter fra Kultur- og Fritidsforvaltningen og Økonomiforvaltningen.

Tilmelding til informationsmødet

På grund af den nuværende corona-situation, er det ikke muligt at holde mødet fysisk, og vi afholder derfor mødet digitalt i stedet. Vi filmer og livestreamer mødet over Microsoft Teams, så du kan følge med online via en computer, tablet eller smartphone.

For at deltage i informationsmødet skal du tilmelde dig enten på mail fp3z@kk.dk eller telefon 30603688, så vi kan sende dig et link til mødet over mail.

Vi havde meget gerne set, at vi kunne mødes fysisk for at få en rigtig dialog. Vi vil dog meget gerne høre dine spørgsmål og kommentarer til mødet, som du kan skrive undervejs via chatfunktionen.