I oktober 2020 besluttede politikerne på Københavns Rådhus at afsætte midler til at undersøge mulighederne for at lave kulturhus i Brønshøj Gamle Skole i stedet for skoletandlæge, som det ellers var planen. Idéen er at flytte aktiviteterne fra det nuværende Kulturhuset Pilegården på Brønshøjvej 17 til Brønshøj Gamle Skole og i stedet indrette lokalerne på Brønshøjvej 17 som skoletandlæge.

I lokaludvalget bakker vi op om at lave kulturhus i Brønshøj Gamle Skole. Det gør vi, fordi vi har en vision om at udvikle et samlet kulturelt centrum omkring Brønshøj Torv, så udearealerne og de omkringliggende bygninger kan spille sammen og danne ramme om masser af kultur- og fritidsaktiviteter for store og små.

Vi synes, det giver god mening at ‘bytte om’ på anvendelsen af de kommunale kvadratmeter, så kultur- og fritidsaktiviteter kommer samlet frem i bygningerne på og omkring Brønshøj Torv, og at skoletandlægerne samles på de kommunale kvadratmeter i Pilegården i et tandlægefagligt fællesskab der, idet der allerede findes en tandreguleringsklinik i de tilstødende bygninger.

Flere borgere har spurgt til baggrunden for idéen om et kulturhus centralt placeret i Brønshøj Gamle Skole. Brønshøj-Husum Lokaludvalg har ca. 10 år arbejdet for at samle kulturfaciliteter et centralt sted i bydelen. Her kan du se nogle nedslagspunkter i lokaludvalgets arbejde:

Se tidslinjen som pdf-fil.

Se Brønshøj-Husum Lokaludvalgs Bydelsplan for 2011, hvor idéen om et kulturhus på Brønshøj Torv bliver præsenteret (side 15)

Se forslaget om ‘Kulturfusion’ i lokaludvalgets Bydelsplan fra 2013 (side 42)

Se idéen om ‘Kulturaksen’ i lokaludvalgets Bydelsplan fra 2017 (side 28)