På det sidste lokaludvalgsmøde i denne valgperiode godkendte lokaludvalget årsrapporten for 2021. Det er en samlet afrapportering samt regnskab for de 1.584.900 kr., som Københavns Borgerrepræsentation har udlagt til selvstændig varetagelse af Brønshøj-Husum Lokaludvalg.

Her kan du bl.a. læse om de 43 borger- og foreningsdrevne projekter, der har modtaget støtte fra Bydelspuljen og om lokaludvalgets egne projekter.

Se årsrapporten for 2021 her