Regeringen har gjort det muligt for Frederiksberg og Københavns Kommune at afsætte yderligere 1 mia. kr. i perioden 2022-2030 til nye idrætsfaciliteter. Indsatsen, ”Idrætsmilliarden” skal øge idrætskapaciteten, så flere københavnere fremover kan være idrætsaktive. Men hvordan forbedres idrætskapaciteten bedst?

Det får københavnerne nu mulighed for at komme med svaret på. Der kan bydes ind med forslag til nye idrætsfaciliteter ved at udfylde et spørgeskema eller møde op på lokale bydelsmøder. Derudover inviteres idrættens aktører til stormøde med debat om prioritering af fremtidige anlægsinvesteringer.

Skriftlige og mundtlige inputs præsenteres for Kultur- og Fritidsudvalget forud for budgetforhandlingerne om Budget 2023. Læs mere på Idrætsmilliarden | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)

 

  1. Skriftligt input

Forslag til anlægsprojekter kan indsendes til Kultur- og Fritidsforvaltningen via dette link:

https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=C3YTFKNESP15

Anlægsforslagene skal give mere idrætskapacitet enten ved renovering og modernisering af eksisterende idrætsfaciliteter eller ved nybyggeri.

Frist for input er den 22. maj 2022

 

  1. Bydelsmøder

Der inviteres til bydelsmøder, hvor Kultur- og Fritidsforvaltningen står klar til at tage imod konkrete anlægsforslag og en snak om lokale ønsker og behov for idrætsfaciliteter.

Ingen tilmelding – bare kom forbi

  • Mandag den 16. maj kl. 16:30-17:30: Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 KBH Ø
  • Tirsdag den 17. maj kl. 16:30-17:30: Nørrebrohallen, Nørrebrogade 208, 2200 KBH N.
  • Onsdag den 18. maj kl. 16:30-17:30: Grøndal Multicenter, Hvidkildevej 64, 2400 KBH NV
  • Torsdag den 19. maj kl. 16:00-17:00: Hafniahallen, Julius Andersens Vej 6, 2450 KBH SV
  • Fredag den 20. maj kl. 16:30-17:30: Prismen, Holmbladsgade 71, 2300 KBH S
  1. Stormøde for idrætsaktører

Mandag den 30. maj kl. 17.00-19.30 afholdes et stormøde om Idrætsmilliarden for byens idrætsaktører. Her orienterer Kultur- og Fritidsforvaltningen om rammer og proces for arbejdet, og der bliver mulighed for at drøfte prioriteringer i kommende anlægsinvesteringer med hinanden og politikere fra Kultur- og Fritidsudvalget.

Stormødet foregår i kulturhuset, Union på Nørre Allé 7, 2200 København N.

Tilmelding til Bettina Falk på befalk@kk.dk senest 22. maj. (max to personer fra hver forening/organisation).