I år gik Lokaludvalgets Bydelspris til Helge Baun Sørensen, som er næstformand for Lokalhistorisk Selskab. Helge Baun Sørensen tager del i det frivillige arbejde og holder arkivet åbent, skriver artikler og bøger og inviterer utrætteligt til populære foredrag og byvandringer.

Lokaludvalget motiverer valget med følgende begrundelse:
Du har en utrolig sans for at grave de sjove, rørende, utrolige, farlige, forunderlige beretninger frem om det levede liv i bydelen – fra arkiver og ved at få borgerne til at fortælle om eget eller forældre og bedsteforældres liv her. Du har givet os indsigt i, hvad bydelens liv hviler på, og hvordan mange og meget forskellige borgere har bidraget til udviklingen.

Brønshøj-Husum Lokaludvalg har meget at takke dig for. Du lavede de fineste små historier om bydelens kulturarv, da vi udviklede app’en 2700 Brønshøj. Og de smukke billeder, du bidrog med til vores helhedsplan for Brønshøj Kulturakse og fotoudstillingen i Brønshøj Gamle Skole.

I et bredere perspektiv nyder vi godt af dig som en fremragende ambassadør for bydelen. Vi kan ikke forestille os nogen bedre reklame for Brønshøj-Husum end dine fortællinger.

Helge Baun Sørensen, modtog udover hæderen, en buket blomster og også 10.000 kr.