En helhedsplan for Utterslev Mose

, , ,
Utterslev Mose er et af de mest forurenede naturområder i Danmark, og det er Brønshøj-Husum Lokaludvalgs ønske, at Utterslev Mose hurtigst muligt og senest i 2027 lever op til EU's vandrammedirektiv om "god økologisk vandkvalitet". Om…

Blå bånd i Brønshøj-Husum

, , ,
Lokal afledning af regnvand (LAR) er som følge af stigende regnvandsmængder for alvor kommet på dagsorden blandt bydelens husejere. Det er Lokaludvalgets ønske, at der for de kommende år arbejdes seriøst og konkret med, hvordan håndteringen…

Gør ukendte steder kendte

, ,
Alle steder har en fortælling, mange af dem er glemte, aldrig fortalt eller helt ligegyldige. Nogle fortællinger er med til at gøre et helt almindeligt sted interessant eller gør dig klogere på historie, miljø, kunst eller noget helt fjerde. Lokaludvalget…

3 ønsker til forbedringer på Frederikssundsvej

, , ,
Frederikssundsvej har en funktion som centrum for bylivet i Brønshøj-Husum. Her er der en kompleks sammensætning af sociale, kreative og handelsmæssige faktorer, som alle skal balancere med det faktum, at vejen er en vigtig trafikal åre. Lokaludvalget…

Haver til alle – dyrk haven i din boligpark

, , ,
Havedyrkning er for mange en af sommermånedernes glæder. Men for nogen er det ikke, fordi de ikke har deres egen jord at dyrke. Med projektet "Haver til alle" afprøves det, hvad der sker, når beboere i boligsociale områder får mulighed…

Bydelsplanens projekter

15 IDEER TIL PROJEKTER I BRØNSHØJ-HUSUM   Lokaludvalget har 15 ideer til projekter, som er lokale forslag til udvikling af bydelen, og som indgår i lokaludvalgets bydelsplanlægning. De 15 projektforslag står beskrevet i Brønshøj-Husum…

Bedre belysning

, , , ,
Lokaludvalget har sammen med Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejdet en belysningsplan, som skal forbedre belysningen og dermed trygheden udvalgte steder i bydelen. Ofte er dårlig belysning med til at skabe utrygge oplevelser. Belysning…

Fra skole til samlingssted for alle

,
Da Voldparken Skole blev lukket, rejste sig et lokalt ønske om at give de gamle bygninger nyt liv. Med visionen om at skabe et samlingssted for Brønshøj, Husum og Tingbjergs borgere er det Lokaludvalgets ønske, at der tilbydes fysiske og…

Brønshøj-Husum har en sundhedsprofil

, ,
En bydel med et dårligt selvvurderet helbred De sundhedsmæssige udfordringer i Brønshøj-Husum adskiller sig fra dem på Vesterbro og på Østerbro.  En undersøgelse viser, at 21 procent over 16 år i Brønshøj-Husum har en oplevelse…

Bellahøj Friluftsscene

, ,
Bellahøj Friluftsscene er et unikt byrum formet som et amfiteater. Lokaludvalget arbejder for, at scenen kan blive renoveret og bliver en attraktion for bydelen og for hele København, så friluftscenen kan blive en ramme for mange flere kulturelle…

Lokaludvalget og politiet var til juletræstænding

, ,
Da juletræet blev tændt den 30. november kl 16.45 på Brønshøj Torv, var Lokaludvalget på gaden for i ord og billeder at fortælle om bydelsplanens mange spændende projekter. Udstillingen om bydelsplanen blev vist i Rytterskolen, og vil…

Mød Lokaludvalget til Vandklang i Vandtårnet

, , ,
Den 13. december fyldes Brønshøj Vandtårn igen med musik. Vandklang trak sidste år fulde huse, og i år gentager Rønn Musikoplevelser succesen og inviterer til spektakulære koncertoplevelser i Vandtårnet. Lokaludvalget deltager på sidelinien…