GUIDEN ER KOMMET

, , , , , , , , , ,
Årets bydelsguide sætter særligt fokus på bydelens folkeskoler og biblioteker. Der bliver også sat spot på trygheden i bydelen og Brønshøj Boldklubs 100 års jubilæum. Og så tager vi en status på de mange udviklingsprojekter…

Cykelforbedring i Tingbjerg

,
Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejdet et forslag til cykelforbedring i Tingbjerg. Det er udsprunget af et områdefornyelsesprojekt, og indgår i Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi fra 2015. Projektet blev præsenteret på Tingbjerg…

Præsentation af Husumforbindelsen

,
D. 30. september inviterer Teknik- og Miljøforvaltningen i samarbejde med Brønshøj-Husum Lokaludvalg til præsentationsmøde om Husumforbindelsen. Mødet er på Husum Skole og starter kl 14. Du kan se mere om Husumforbindelsen her &nb…

Tingbjerg-Husum - byområder i udvikling

,
Københavns Kommune arbejder i øjeblikket sammen med Tingbjergs boligorganisationer om nogle planer for gennemgribende byudvikling på Ruten og i Bystævneparken. Over de næste 10 år skal skabes en ny grøn, aktiv og åben boligby. Planerne…

Ny lokalplan for Lille Torv 16. maj

, ,
Der bliver fortiden igangsat en gennemgående og omfattende byudvikling i Tingbjerg og Bystævneparken. Lokalplanen for Lille Torv er første skridt på vejen til at skabe en ny grøn, aktiv og åben boligby. Se lokalplansforslaget og…

Et lægehus, tak

, ,
Igennem nogle år har der været problemer med lægedækningen i Brønshøj-Husum. Det står desværre klart for både borgerne og for kommunen, regionen og lægegernes organisation. Lokaludvalgets forslag er etableringen af et helhedsorienteret…

Arbejdsplan for 2017

, , , , ,
Brønshøj-Husum Lokaludvalg har vedtaget en arbejdsplan for 2017. Se planen her: arbejdsplan 2017

Københavns Kommune vil udvikle hovedstaden sammen med københavnerne

, ,
Papirøen, nye skoler og kulturhuse - københavnerne inddrages løbende i udviklingen af København og deres viden skal endnu mere i spil. Fem nye principper skal skabe større dialog mellem kommunen og københavnerne omkring Københavns udvikling.…

Hvad sker der ....

,
... med dit affald ? Kom og hør om kommunens aktuelle planer og hvordan de kommer til at påvirke din affaldshåndtering, din økonomi og vores miljø. Hør Susanne Lindeneg fra TMF fortælle om de nye ordninger, hvor der skal sorteres plast,…

Hvad kan der ske på Vestvolden ?

, , , ,
Vestvolden byder som bekendt på mange herligheder. Lokaludvalget har i 2014 indsamlet ideer til, hvordan Voldens mange kvaliteter kan forbedres. Det sker fordi Naturstyrelsen skal lave en ny plan for Vestvolden. Lokaludvalget har udarbejdet…

Hvor er de utrygge steder?

,
Nu kan du hjælpe Lokaludvalget med at skabe en tryg bydel. Kender du et sted, hvor øget belysning kunne give større tryghed, når du færdes efter mørkets frembrud? Eller måske et sted med bevoksning, hvor det er svært at se, om der kommer…

Høring: Nye boliger på Bellahøjen

,
Nu er der måske nye familieegnede rækkehuse og lejligheder på vej i bydelen. Københavns Kommune har en lokalplan i offentlig høring frem til den 9. november. Kommunen har solgt grunden ved det nu nedrevne Bellahøj vandreservoir til MT…