Kulturfusion – et kultur- og demokraticentrum

, ,
Brønshøj-Husum bydel har et stort behov for et kulturhus som integrerer bibliotek, borgerservice, kulturhus, værksteder og multisal i et hus centralt i bydelen. Især savnes et samlingssted, der kan rumme 200-300 personer til koncerter eller…

Grøn mobilitet – flere miljøvenlige forbindelser til bydelen

,
Det er afgørende for Brønshøj-Husum Lokaludvalg at skåne miljøet og forbedre klimaforholdene ved at støtte op om en bæredygtig byudvikling. Ved at øge mobiliteten i Brønshøj-Husum vil flere motiveres til at vælge mere miljøvenlige…

En helhedsplan for Utterslev Mose

, , ,
Utterslev Mose er et af de mest forurenede naturområder i Danmark, og det er Brønshøj-Husum Lokaludvalgs ønske, at Utterslev Mose hurtigst muligt og senest i 2027 lever op til EU's vandrammedirektiv om "god økologisk vandkvalitet". Om…

Blå bånd i Brønshøj-Husum

, , ,
Lokal afledning af regnvand (LAR) er som følge af stigende regnvandsmængder for alvor kommet på dagsorden blandt bydelens husejere. Det er Lokaludvalgets ønske, at der for de kommende år arbejdes seriøst og konkret med, hvordan håndteringen…

3 ønsker til forbedringer på Frederikssundsvej

, , ,
Frederikssundsvej har en funktion som centrum for bylivet i Brønshøj-Husum. Her er der en kompleks sammensætning af sociale, kreative og handelsmæssige faktorer, som alle skal balancere med det faktum, at vejen er en vigtig trafikal åre. Lokaludvalget…

Bedre belysning

, , , ,
Lokaludvalget har sammen med Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejdet en belysningsplan, som skal forbedre belysningen og dermed trygheden udvalgte steder i bydelen. Ofte er dårlig belysning med til at skabe utrygge oplevelser. Belysning…

Konkurrence: Københavns klimakarré

, , ,
Vil DU yde en indsats for klimaet – og trænger DIN ejendom til nye vinduer eller ny gårdhave? Er det samme tilfældet for naboejendommene i din karré, og kunne jeres fællesfaciliteter og gårdrum trænge til en opstrammer? Vil I sammen…

Forslag: Ny daginstitution i grønt område på Gerlevvej

,
Lokalplanen, med kommuneplantillæg, gør det muligt at opføre en institution på ca. 1.600 m2. Lokalplanen stiller krav til byggeriets udformning og materilaer, således at der skabes en god helhedsvirkning sammen med omgivelserne. Se Lokaludvalgets…

Borgermøde om letbane og kollektiv trafik

, , ,
Letbane på Frederikssundsvej? Se præsentationer og referat fra borgermødet om udbygningen af den kollektive trafik blev afholdt torsdag den 22. november 2012 kl. 19-21 på Husum Skole. Københavns Kommune arbejder med en langsigtet plan…

Realdania støtter byggeriets ildsjæle

,
Har du en fantastisk ide til et projekt, der kan forbedre byggeriet i din by og som få betydning for lokalsamfundets udvikling, så er du måske en af byggeriets ildsjæle, som Realdania gerne vil støtte. Fonden Realdania har sat gang i…

Gavlmalerimøde i aften klokken 19.00 i Pilegården

,
Bor du i en ejendom, som har en gavl der er synlig fra Frederikssundsvej? Så har jeres ejendom mulighed for at få opført et gavlmaleri. Interesseret? Så kom til inspirationsmødet tirsdag den 13. november klokken 19, hvor arkitekt og…

Husumvold – en skjult skat

, , ,
Brønshøj-Husum Lokaludvalg ønsker at revitalisere kulturarven på Husumvold og skabe mulighed for leg og bevægelse, historiefortælling og naturoplevelser.   Husumvold er en del af Københavns Befæstning - nærmere beskrevet betonfæstningen…