Lokaludvalget ønsker plan for trafikken på Frederikssundsvej

,
Brønshøj-Husum Lokaludvalg vedtog den 18. december 2020 at sende et brev til Teknik- og Miljøudvalget, med opfølgning på borgermødet om trafiksikkerhed på Frederikssundsvej, som blev afholdt i november. På borgermødet gav de deltagende…

Letbane på Frederikssundsvej?

, ,
Snart igangsættes en undersøgelse af mulighederne for en Letbane på Frederikssundsvej. Lokaludvalget tager fat på en dialog med borgerne tidlige i forløbet. Møde om letbanen 18. maj kl. 19 på Husum Skole: Kommunen og rådgivere præsenterer…

Stop indbrud – start snakken

, ,
Julen er tyvenes festtid. Lokaludvalget og det lokale Politi går sammen om at oplyse bydelens borgere om gode råd til at undgå indbrud i private hjem. Mød Lokaludvalget og "Din Betjent", hvor vi deler varm risengrød og informationsmateriale…

Bydelsavisen ‘Lokalt Liv’

, , , , , , , , , , , , , ,
I 2014 handlede lokaludvalgets bydelsavis 'Lokalt Liv' om det kommende valg til lokaludvalget. Med små historier, portrætter og dejlige billeder blev der sat fokus på lokaludvalgets landvindinger og vist mulighederne for dem, som kunne…

Bussen kommer!

,
På borgermødet om bussen på Frederikssundsvej den 2. maj var et halvt hundrede borgere mødt frem for at få præsenteret det endelige forslag til højklasset busløsning. Holdningen synes at være at forslaget har taget højde for lokale…

Borgermøde: busløsning på Frederikssundsvej

,
Hvad sker der med bussen på Frederikssundsvej? Lokaludvalget inviterer til borgermøde torsdag den 2. maj 2013 kl. 19 på Husum Skole (Karlslundevej 23) Københavns Kommune har siden 2009 har arbejdet med 'højklasset bus' og med en løsning…

Kvartermanager på Frederikssundsvej

, ,
En videns- og netværksopbyggende indsats over for de erhvervsdrivende på Frederikssundsvej kan forbedre forretningslivets vækstbetingelser. Med et pilotprojekt om en kvartermanager kan det afprøves, hvad der kan afhjælpe de lokale erhvervsdrivende…

3 ønsker til forbedringer på Frederikssundsvej

, , ,
Frederikssundsvej har en funktion som centrum for bylivet i Brønshøj-Husum. Her er der en kompleks sammensætning af sociale, kreative og handelsmæssige faktorer, som alle skal balancere med det faktum, at vejen er en vigtig trafikal åre. Lokaludvalget…

Stop Indbrud – Start Snakken

, ,
Lokaludvalget og det lokale Politi går sammen om at oplyse bydelens borgere om gode råd til at undgå indbrud i private hjem. Mød Lokaludvalget og "Din Betjent" i juletiden, hvor vi deler varm risengrød, kaffe og informationsmateriale…

Borgermøde om letbane og kollektiv trafik

, , ,
Letbane på Frederikssundsvej? Se præsentationer og referat fra borgermødet om udbygningen af den kollektive trafik blev afholdt torsdag den 22. november 2012 kl. 19-21 på Husum Skole. Københavns Kommune arbejder med en langsigtet plan…

Ny busløsning på Frederikssundsvej

, ,
Borgermøde 2. maj om forslag til 'Busbaner og dosering Lokaludvalget afholdte borgermøde 2. maj 2013 kl. 19 på Husum Skole. Program: Christian Hesselberg, formand for Brønshøj-Husum Lokaludvalg byder velkommen. Kort om baggrunden for…