Hvad brænder vi for?

, ,
Medlemmerne lægger frivilligt arbejde i at udvikle, forbedre og forskønne Brønshøj-Husum. Hvad driver dem og hvad har de af ideer? Læs interviews med fire medlemmer her.     Christian Hesselberg, repræsenterer NextMetro, formand…

havedag

,
Program Havedagen varer fra kl 10 - 15 og i hele det tidsrum er der mulighed for at blive inspireret i forhold til at holde høns i parcelhushaven (Jens Juul og Sølva Falgren), begynde din egen honningproduktion (v/ Utterslev Moses Bilaug)og…

“Bydelsfitness” – tjek pulsen på Lokaludvalget

, , , , , , , , ,
I ugen efter påske indtager Lokaludvalget Rytterskolen på Brønshøj Torv. Med det, som vi kalder ”Bydelsfitness”, kan borgerne tjekke pulsen på Lokaludvalget og se og høre mere om, hvad der optager Lokaludvalget ligenu. Program 2.…

Kulturen på Spidsen – borgermøde i Pilegården

,
Skal der være et nyt kulturhus på Brønshøj Torv? Mangler vi en koncertsal? Skal der være flere kreative værksteder? Flere udendørs koncerter? Udendørs sommerbio? Mere for børnefamilier? Har du en mening om det lokale kulturliv og vil…

Klar-Parat-Husum – fokus på motorik og bevægelse i hverdagen

, ,
Projektet Klar-Parat-Husum har siden 2011 gennemført en indsats overfor børneinstitutioner og skoler ved at bidrage med konkrete motorikudviklende lege og aktiviteter. Disse kan udvikle børns motoriske færdigheder ved en ny tilgang, hvor…

Et folkesundheds LAB

, , ,
Forskning indenfor Folkesundhedsvidenskab viser, at der er en sammenhæng mellem et dårligt selvvurderet helbred og rent faktisk at have et dårligt helbred. Tal fra Københavns Kommunes Sundhedsprofil viser, at 21 procent af borgerne i Brønshøj-Husum…

Naturcenter med naturskolefunktion

,
Et naturcenter med naturskolefunktion på EnergiCenter Voldparken vil kunne give sansekonkrete oplevelser med dyre- og plantelivet ved Utterslev Mose og Vestvoldens fæstningskanal. Her er et unikt ferskvandssystem, hvor et naturcenter kan…

En helhedsplan for Utterslev Mose

, , ,
Utterslev Mose er et af de mest forurenede naturområder i Danmark, og det er Brønshøj-Husum Lokaludvalgs ønske, at Utterslev Mose hurtigst muligt og senest i 2027 lever op til EU's vandrammedirektiv om "god økologisk vandkvalitet". Om…

Blå bånd i Brønshøj-Husum

, , ,
Lokal afledning af regnvand (LAR) er som følge af stigende regnvandsmængder for alvor kommet på dagsorden blandt bydelens husejere. Det er Lokaludvalgets ønske, at der for de kommende år arbejdes seriøst og konkret med, hvordan håndteringen…

Gør ukendte steder kendte

, ,
Alle steder har en fortælling, mange af dem er glemte, aldrig fortalt eller helt ligegyldige. Nogle fortællinger er med til at gøre et helt almindeligt sted interessant eller gør dig klogere på historie, miljø, kunst eller noget helt fjerde. Lokaludvalget…

3 ønsker til forbedringer på Frederikssundsvej

, , ,
Frederikssundsvej har en funktion som centrum for bylivet i Brønshøj-Husum. Her er der en kompleks sammensætning af sociale, kreative og handelsmæssige faktorer, som alle skal balancere med det faktum, at vejen er en vigtig trafikal åre. Lokaludvalget…

Haver til alle – dyrk haven i din boligpark

, , ,
Havedyrkning er for mange en af sommermånedernes glæder. Men for nogen er det ikke, fordi de ikke har deres egen jord at dyrke. Med projektet "Haver til alle" afprøves det, hvad der sker, når beboere i boligsociale områder får mulighed…