EU – hvad rager det mig lokalt?

, ,
Kom og få inspiration til, hvor du skal sætte dit kryds til Europaparlamentsvalget den 26. maj. Kandidater fra storkøbenhavn inviteres til en debataften i Brønshøj-Husum. Beslutninger truffet fra EU påvirker i høj grad hverdagslivet…

Vælgermøde 9. november

,
Den 21. november er der kommunalvalg, og traditionen tro arrangerer Brønshøj-Husum Lokaludvalg et vælgermøde op til valget med fokus på lokale problemstillinger. Der vil deltage opstillede kandidater til borgerrepræsentationen fra…

Valgmøde – mød din lokale kandidat

,
Kom til Valgmøde og mød din lokale kandidat, hør hvad kandidaterne har på hjerte i forhold til Brønshøj-Husum og København og udtryk dine ønsker for bydelen. Det sker onsdag den 10. juni kl. 19 i Kulturhuset Pilegården (salen). A…

Lokaludvalg 2014-18 i Brønshøj-Husum

, ,
På valg- og opstillingsmødet den 3. marts på Husum Skole valgte de 37 fremmødte foreninger og bestyrelser de 15 personer, som skal repræsentere det lokale foreningsliv de næste fire år i Brønshøj-Husum Lokaludvalg. Valgområde Navn Forening Sport…

Informationsmøde – Valg til lokaludvalg

,
Kom til informationsmøde 9. januar! Der er snart valg til Københavns lokaludvalg. Så er du medlem af en aktiv bestyrelse, forening o.l., og vil du gerne have indflydelse på din bydel, så har du mulighed for at stille op til Brønshøj-Husum…

Valg til lokaludvalg

, ,
Stil op, bliv hørt og gør en forskel Hvis du vil have indflydelse på udviklingen i din bydel i Københavns Kommune, er fyldt 18 år og repræsenterer en forening med lokale aktiviteter, kan du stille op til en plads i lokaludvalget, hvor…

Valgmøde og valgflæsk den 7.november

Hvilke visioner har BR-kandidater for udvikling af Brønshøj-Husum? Brønshøj–Husum Lokaludvalg indbyder bydelens borgere til at møde en kandidat fra hvert parti og drøfte lokale problematikker. Hvad er ideerne til f.eks. trafikløsninger,…

Hvad brænder vi for?

, ,
Medlemmerne lægger frivilligt arbejde i at udvikle, forbedre og forskønne Brønshøj-Husum. Hvad driver dem og hvad har de af ideer? Læs interviews med fire medlemmer her.     Christian Hesselberg, repræsenterer NextMetro, formand…

Valgmøde

, ,
Lokaludvalget inviterer til lokalt valgmøde tirsdag den 6. sept 2011 Kandidater opstillet i København deltager i en debat med fokus på lokale og kommunale emner Program for valgmødet