DET NYE LOKALUDVALG

DE BLEV VALGT IND

LOKALUDVALGETS MØDER 2022

Torsdag den 27. januar kl. 19.30

Torsdag den 24. februar kl. 18.30

Torsdag den 24. marts kl. 18.30

Torsdag den 28. april kl. 18.30 (konstituerende møde for nyt lokaludvalg)

Tirsdag den 24. maj kl. 18.30

Torsdag den 30. juni kl. 18.30

Torsdag den 25. august kl. 18.30

Torsdag den 29. september kl. 18.30

Torsdag den 27. oktober kl. 18.30

Torsdag den 24. november kl. 18.30

Torsdag den 15. december kl. 17.00

DU ER VELKOMMEN

Alle lokaludvalgets møder starter med ‘Tal med dit lokaludvalg‘. Alle velkomne til at møde op, fortælle om en idé eller et problem og stille spørgsmål til lokaludvalget.

Kontakt gerne sekretariatet, hvis du vil tale med lokaludvalget eller være tilhører til et lokaludvalgsmøde.

Lokaludvalgets møder holdes normalt på EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65.  Information om andet tidspunkt eller mødested kan findes i dagsordenen, der lægges på hjemmesiden en uge før.

LOKALUDVALGETS PROJEKTKATALOG

Her kan du læse om lokaludvalgets planlagte projekter i 2022:

Projektkatalog 2022

MERE INFORMATION

FORMANDSKABET

Formand: Christoffer Rosenkrands

Næstformand: Kirsten V. Møller

FAGUDVALGENE

Lokaludvalgets fagudvalg konstitueres efter lokaludvalgets møde den 24. maj 2022

Information vedr. valget til det nye lokaludvalg herunder:

Se video fra præsentationsmødet

25 medlemmer af lokaludvalget

I næste lokaludvalgsperiode fra 2022-2026 vil der være 25 medlemmer af lokaludvalget.

  • 10 medlemmer udpeges politisk af Borgerrepræsentationens partier.
  • 15 medlemmer vælges via digital afstemning blandt foreninger i Brønshøj-Husum.

Digital afstemning

Afstemningen om, hvilke 15 foreningsrepræsentanter, der skal sidde i lokaludvalget foregår digitalt.

De formelle krav

Der er kommet nye regler og retningslinjer for valg til lokaludvalg.

For at en forening stemme til valg til lokaludvalg, er det et krav:

  • at foreningen har eksisteret minimum et år fra den dato, du tilmelder dig valget.
  • at foreningen har minimum 15 medlemmer fra den dato, du tilmelder dig valget.
  • at foreningen har aktiviteter i Brønshøj-Husum.

Spørgsmål og svar om valg til lokaludvalg

Vi har samlet en FAQ, hvor du kan finde svar på de fleste spørgsmål om valg af foreningskandidater til lokaludvalg.

FAQ – Valg til lokaludvalg 2022

Foreninger der har tilmeldt sig til at stemme

E/F Valløgård
Grundejerforeningen Karlstad
Højdevang grundejerforening
Husum Skole
Kunstnerklubben2700
Grundejerforeningen Brønshøj Haveforstad.dk
MusikAlliancen
Spændvidden
Praktisk Økologi
Husum Sogns Menighedsråd
Vejforeningen af 11/6 1957
Husum Grundejerforening
HF Rosenvang
Brønshøj Boldklub
Bellahøj-Utterslev sogns menighedsråd
Visens Venner Brønshøj
Krumspring
Grundejer forening Lille Solhøj
KFUM Husumvold
FDF K25 Brønshøj
Bellahøj I og II, SAB
Husum Boldklub
AAB 28-30
Hvepsene – Brønshøj Boldklub Support
Foreningen Brønshøj Vandtårn
Music House Brønshøj
Grundejerforeningen Brønshøjgaards Haveby
Brønshøj Parcelforening
Grundejerforeningen Husumgaard Villakvarter
Bellahøj 21st Barking
Bydelsmødrene Bellahøj
Rollespilsfabrikken
Handelstandsforeningen HBH
Brønshøj Kirkes Menighedsråd
Seniorbofællesskabsforeningen Mosefundet
Tingbjerg Pensionist Center
G/F Husum Ny Haveby
Utterslevhuse boligforening
Lastivka København
Utterslev Mose Bilaug
Tingbjergs Eves Univers
Kurdisk Kulturforening, KOMKAR-KBH
FSB Tingbjerg
Natteravnene i Husum/Tingbjerg

Lokaludvalgets arbejde

Brønshøj-Husum Lokaludvalg arbejder frivilligt og holder møde 1. gang om måneden om aftenen. Her behandler lokaludvalget blandt andet ansøgninger til lokaludvalgets bydelspulje, forbereder høringssvar til kommunen, planlægger borgerinddragelse og forbereder egne arrangementer for bydelens borgere. Helt generelt drøfter og deler lokaludvalget viden om, hvad der ’rør sig’ i bydelen indenfor byudvikling, miljø, social- og sundhed, børn og unge, kultur og meget meget mere.

Hvad kræver det af tid som medlem?

Lokaludvalget holder møder en aften en gang om måneden. Derudover er der mulighed for at engagere sig i forskellige arbejdsgrupper og faggrupper.

Hvis du bliver forhindret i at deltage i et møde, skal du melde afbud – og så vil en suppleant blive indkaldt til at deltage i stedet.

Hvad kræver det af tid som suppleant?

Som suppleant er der rig mulighed for at engagere dig i forskellige arbejdsgrupper og faggrupper – som ca. mødes en gang om måneden. Hvis et medlem bliver forhindret i at deltage i et lokaludvalgsmøde – kan du som suppleant blive indkaldt til at deltage i stedet.

Det har vi gjort – hvad ønsker du?

Hvorfor stille op ?

Lis og lokaludvalget

Hvorfor være med ?

Så er der valg til lokaludvalget

Så er der valg til lokaludvalget

SENESTE NYT OM VALG TIL LOKALUDVALG

We are great smart fast

X