NATURBYEN

Naturbyen kalder vi visionen om en helt ny form for bynaturcenter, der skal vokse frem lige der, hvor Vestvolden møder Utterslev Mose og Tingbjerg grænser op til Husum og Brønshøj. Helt præcis på den matrikel, som i dag huser EnergiCenter Voldparken.

Brønshøj-Husum Lokaludvalg ønsker at Naturbyen skal være kendt som et sted, der emmer af aktiviteter og oplevelser. Et sted der inspirerer og engagerer de der kommer til Naturbyen fra nær og fjern. Et sted der ikke alene er tiltrækkende på skoleklasser og oplevelsessøgende gæster, men også et sted, der giver interesserede mulighed for at eksperimentere og skabe værksteder, projekter og aktiviteter med og for hinanden. Vi ønsker at skabe Naturbyen i fællesskab. Naturbyen skal være et gøre-sted.

Vi vil skabe et sted der giver mulighed for et meningsfuldt arbejdsliv og virksomt medborgerskab. Energicenteret bygger på en ide om frivillighed og et rummeligt arbejdsliv Ved at udvikle den socialøkonomiske virksomhed skal der skabes grønne arbejdspladser til unge der har brug for en håndsrækning. Hertil vil vi bevidst og systematisk arbejde med at skabe en robust frivillighedskultur omkring opbygningen af Naturbyen.

KOMMENDE BEGIVENHEDER

Ingen arrangementer på nuværende

Kommende begivenheder

Kommenede begivenheder der finder sted i Utterslev Mose, Naturparken eller andre naturskønne område i Brønshøj Husum.

DET NÆSTE RYK

EnergiCenter Voldparken fungerer i dag som et stort urbant forsamlingshus, der skaber rammer for idræt, kultur og natur.

I takt med at ideen om Naturbyen er modnet er der skabt en byhave med udekøkken og dyrehold, ikke mindst til glæde for de mange hundrede børn, der til dagligt går i børnehave på stedet. Nu er vi klar til at tage det næste store skridt.

Den næste toårige fase af Naturbyen er koncentreret om at skabe en facilitet, der gennem dagen, ugen og året kan danne mødested, udstillingsrum og naturværksteder for de foreninger, undervisere og iværksættere, der ønsker at være med til at bruge og skabe Naturbyen i al sin mangfoldighed. Når skoletandlægerne forventeligt i nærmeste fremtid flytter ud af den store pavillonbygning ønsker vi at Naturbyen rykker ind og forvandler stedet.

I den næste fase af Naturbyen vil vi sammen med borgerne koncentrerer os om at få transformeret dele af det store område der ligger mod Vestvolden til et sammenhængende haveanlæg, med en række aktivitetsplatforme, der giver området værdi.

En del af området ligger i et fortidsmindebeskyttet område og der vil derfor være tale om midlertidige faciliteter. Det er der en god pointe i. Vi gør os nemlig ikke nogen illusion om at vi på forhånd ved hvordan Naturbyen skal se ud i sin endelige form. Men vi har en vision og vi vil gennem de næste par år systematisk, eksperimenterende og inddragende arbejde på at udvikle Naturbyen så den kan løfte visionen.

Vi har brug for dig

Stadig flere spørger nysgerrigt til Naturbyen og henvender sig med projekter og ideer. Vi vil nu samle kræfterne og gå i gang med de ressourcer vi har.

Vi starter ud med at afholde en række workshops, for alle Naturbyens interessenter. Målsætningen er sammen at udvikle et aktivitetsprogram og en plan for hvordan vi kan indrette området til aktiviteter og faciliteter. Dette arbejde skal ske i løbet af efteråret og vinteren 2018/19 således at vi er parat til at byde velkommen til Naturbyen i foråret 2019.

På www.naturbyen.dk, kan du holde dig orienteret om de kommende workshops.

Sideløbende vil vi arbejde med at skabe den fornødne økonomiske opbakning til at udvikle Naturbyen fra både kommune og fonde.

Vi er gået i gang

Brønshøj-Husum Lokaludvalg præsenterer på www.naturbyen.dk en aktivitetskalender, der byder på en mangfoldighed af oplevelser i vores bynatur. Her kan man holde sig opdateret om naturbyen.

EnergiCenter Voldparken har over de seneste år forvandlet en trist tomt til en frodig byhave til glæde for EnergiCenterets brugere og områdets beboere.

HVILKE AKTIVITETER?

Gennem de seneste fem år har vi været i løbende dialog med foreninger, netværk og forvaltninger om mulige aktiviteter. Der tegner sig denne vifte:

Naturbyen som naturskole. København mangler et naturskoletillbud i denne del af byen. Det udstrakte ferskvandssystem med al dets liv og dynamik udgør en fabelagtig platform for læring. Børne og Ungdomsforvaltningen er tæt samarbejdspartner.

Fødevareproduktion og haveliv. Bydelen mangler en skolehave, hvor eleverne kan få oplevelsen af at få noget til at spire og gro.

EnergiCenter Voldparken har igennem nu en årrække eksperimenteret med at dyrke fødevarer og har større ambitioner på dette felt. Haveejerne skal have et sted at hente inspiration til at skabe mere liv i haven.

Genanvendelse og redesign. Mange har efterspurgt et sted, hvor der er værkstedsplads og ekspertise til at få skabt noget værdifuldt ud af de mange ting og sager der hober sig op i hjem, virksomheder og genbrugspladser.  Værdifuldt for både mennesker og miljø.

Naturformidling og naturpleje Naturbyen skal være et oplagt udgangspunkt for ture til Utterslev Mose, Vestvolden og områdets andre oaser. Interessen for at deltage i naturpleje af de offentlige arealer er tiltagende og Naturbyen skal være et sted hvor man kan hente hjælp og inspiration.

X