Om at søge tilladelse til sit arrangement

Bylivsmedarbejder René Andersen fortæller hvad man skal huske på når man skal søge tilladelse til et arrangement i Københavns Kommune

Opmærksomhedspunkter når man skal lave et arrangement i Utterslev Mose

Byrumsforvalter Elise Sylvest Elmgren fortæller om hvad man skal være opmærksom på når man laver et arrangement i et fredet naturområde. Tanja Møller Jensen fra Bispebjerg Lokaludvalgs sekretariat gennemgår ansøgningen til mosetræffet. Herudover bliver der snakket coronarestriktioner ift. arrangementer.

Gode råd om at søge penge

I denne video, der stammer fra det tredje Utterslev mose webinar den 19.april 2021, fortæller Dennis Hørmann fra Fundraiseren.dk og Janne Louise Andersen fra Græsrodsfonden deler ud af deres erfaringer med hvad der virker når man ansøger fonde og puljer.

Flere gode råd om at søge penge

I dette indlæg har Vibe & Tone sammenfattet de tips og tricks som de benytter når vi arbejder med funding. “Uden funding er vi faktisk i tvivl om hvorvidt vi nogensinde egentlig ville have nået at lave så mange fede events i så mange forskellige konstellationer med så mange spændende mennesker. Så vi synes det er værd at sætte sig ind i funding og blive dygtigt til det. Vi håber at dette blogindlæg kan hjælpe jer med dette.”

Læs om de 9 trin

Kursus i eventplanlægning


De enkelte moduler  varer ca. to timer og afholdes fra kl. 19 – 21  

Kurset er gratis
Tilmelding: skriv til Tanja Møller Jensen / zm9u@kk.dk

Mandag d. 29. marts
Idégenerering og eventplanlægning – er afholdt

Lær metoder til kreativ eventplanlægning ved Vibe & Tone. På dette modul får du metoder til at omsætte ideer til konkrete aktiviteter. Målgruppeafklaring, forventningsafstemning om hvad fejring af mosen skal indeholde hører også med. Herudover giver vi et indblik i, hvordan man finder ud af hvad man må og ikke må i en fredet park.

Mandag d. 12. april
Kommunikation

Hvordan når du igennem med dit budskab – oplæg ved Rune Birkvad. På dette modul får du en introduktion til at skrive en pressemeddelelse, indblik i hvordan man får mediernes opmærksomhed, og hvordan kan man bruge de sociale medier, film, hjemmeside og meget andet.

Mandag d. 19. april
Fundraising og økonomi

Modulet byder på tre oplæg fra Dennis Hørman fra Fundraiseren.dk, Janne Andersen fra Græsrodsfonden og Rasmus Petrussen fra Vibe og Tone.
Hvordan laver man den gode ansøgning, hvilke fonde er interessante at søge og hvad kan der søges midler til?

Onsdag d. 28. april
Arrangementstilladelser og eventlogistik

Sådan laver du et arrangement i Københavns Kommune – oplæg ved Mikkel Halbye Mindegaard, enhedschef i Teknik- og Miljøforvaltningen for arrangementer.

Mandag d. 3. maj
Åbent modul

I løbet af kursusgangene er der sikkert opstået en række spørgsmål, som vi på det sidste modul får fulgt op på. Måske har du som lokal nogle perspektiver du vil byde ind med, der kan hjælpe kommende eventmagere.

MATERIALE FRA WEBINAR 17. MARTS

Hvordan bruger du mosen ?

Hvad kan du byde ind med?

Input fra workshops

UTTERSLEV MOSE

Utterslev Mose er Københavns næststørste naturområde og en af de allerbedste fuglelokaliteter i København og omegn. Utterslev Mose og Vestvoldens kanal udgør den nordlige del af Københavns ferskvandsystem og det blå element har med sine knap 100 ha vandoverflade en stor betydning for bydelens natur og identitet. Vestvolden er med sine i alt 14 kilometer et af Europas største bygningsværker, og fortidsmindet rummer en værdifuld natur.

Lokaludvalget har været en aktiv spiller på forskellig vis i Teknik- og Miljøforvaltningens arbejde med en helhedsplan for Utterslev Mose. Helhedsplanen indeholder et forslag til en naturkampagne, der skal fremme en rigere bynatur i og omkring Utterslev Mose. Kampagnen har et særligt fokus på haveejerne, institutionerne og beboerne i de almene bebyggelser omkring Utterslev Mose.

Lokaludvalget vil gerne involvere sig i opgaven med at engagere naboer i at skabe et større naturindhold i deres haver ved at forbedre forholdene for en række udvalgte planter, svampe og dyr. Indsatsen er vigtig, fordi den biologiske mangfoldighed er under pres fra mange sider. Et eksempel er en stigende tendens til at befæste haverne med fliser og etablere græsplæner.

Lokaludvalget vælger at bruge betegnelsen ’naturpark’ om Utterslev Mose, en betegnelse, som stammer tilbage fra indvielsen i 1945. På sigt vil det være interessant at indgå samarbejde med Friluftsrådet omkring den nutidige mærkningsordning Danske Naturparker, som har eksisteret siden 2013 og skal mærke områder med natur af særlig regional eller lokal betydning og gode rekreative friluftsmuligheder.

Utterslev Mose såvel som bydelens øvrige vandområder, søer og vandløb lider under en voldsom næringsstofbelastning forårsaget af årtiers udledninger fra kloaknettet. Brønshøj-Husum Lokaludvalg vil arbejde for at disse vandmiljøer lever op til vandrammedirektivets krav om god økologisk tilstand i 2027.