Program: Webinar 17. marts

 

19.00 Kort introfilm og velkomst ved lokaludvalgene

19.10 Introduktion til programmet ved Rasmus og Mads fra Vibe & Tone

19.20 Mentimenter undersøgelse 1: Hvordan bruger jeg mosen? Hvad er min drøm for mosen?       

19.30 Utterslev Mose før, nu og i fremtiden – rids af Utterslev Moses historie

19.45 Mentimeter undersøgelse 2: Hvad kan jeg byde du ind med? hvordan kan jeg være med til at vise min kærlighed til mosen?

19.50 Gruppearbejde  Grupperne opdeles ud fra besvarelserne fra mentimeter undersøgelsen (4 til 5 personer i hver gruppe)

20.20 Tilbagemelding fra grupperne

20.45: Præsentation af de kommende 5 uddannelsesdage ved lokaludvalgssekretariater

 • Idégenerering og eventplanlægning
 • STIFTENDE GENRERALFORSAMLING
 • Fundraising, økonomi og forening
 • Kommunikation
 • Arrangementstilladelser og eventlogistik
 • Åbent modul

21.00 Tak for i dag 

Tilmeld dig til zm9u@kk.dk


Kursus i eventplanlægning (gratis)

De enkelte kursusgange  varer ca. to timer og afholdes fra kl. 19 – 21  

Idégenerering og eventplanlægning / den 29. marts

 • Lær metoder til kreativ eventplanlægning

Fundraising og økonomi / den 12. april

Hvordan når du igennem med dit budskab / d. 21 april

 • kursus i kommunikation

Arrangementstilladelser og eventlogistik / d. 26 april

Åbent modul / d. 3. maj

UTTERSLEV MOSE

Utterslev Mose er Københavns næststørste naturområde og en af de allerbedste fuglelokaliteter i København og omegn. Utterslev Mose og Vestvoldens kanal udgør den nordlige del af Københavns ferskvandsystem og det blå element har med sine knap 100 ha vandoverflade en stor betydning for bydelens natur og identitet. Vestvolden er med sine i alt 14 kilometer et af Europas største bygningsværker, og fortidsmindet rummer en værdifuld natur.

Lokaludvalget har været en aktiv spiller på forskellig vis i Teknik- og Miljøforvaltningens arbejde med en helhedsplan for Utterslev Mose. Helhedsplanen indeholder et forslag til en naturkampagne, der skal fremme en rigere bynatur i og omkring Utterslev Mose. Kampagnen har et særligt fokus på haveejerne, institutionerne og beboerne i de almene bebyggelser omkring Utterslev Mose.

Lokaludvalget vil gerne involvere sig i opgaven med at engagere naboer i at skabe et større naturindhold i deres haver ved at forbedre forholdene for en række udvalgte planter, svampe og dyr. Indsatsen er vigtig, fordi den biologiske mangfoldighed er under pres fra mange sider. Et eksempel er en stigende tendens til at befæste haverne med fliser og etablere græsplæner.

Lokaludvalget vælger at bruge betegnelsen ’naturpark’ om Utterslev Mose, en betegnelse, som stammer tilbage fra indvielsen i 1945. På sigt vil det være interessant at indgå samarbejde med Friluftsrådet omkring den nutidige mærkningsordning Danske Naturparker, som har eksisteret siden 2013 og skal mærke områder med natur af særlig regional eller lokal betydning og gode rekreative friluftsmuligheder.

Utterslev Mose såvel som bydelens øvrige vandområder, søer og vandløb lider under en voldsom næringsstofbelastning forårsaget af årtiers udledninger fra kloaknettet. Brønshøj-Husum Lokaludvalg vil arbejde for at disse vandmiljøer lever op til vandrammedirektivets krav om god økologisk tilstand i 2027.

Mosens venner

Lokaludvalgene har stort fokus på at skabe netværk blandt de mange mennesker, der holder af Utterslev Mose. I denne forbindelse er der etableret det uformelle netværk Utterslev Moses Venner. Netværket sammenbindes på www.facebook.com/utterslevmose.

Herudover afholdes der årligt et mosetræf, et stormøde og en række netværksmøder og arrangementer. Endvidere har Brønshøj-Husum Lokaludvalg støttet dannelsen af Utterslev Mose Bilaug og Utterslev Mose Naturplejelaug.

KOMMENDE BEGIVENHEDER

 • Marts, 2021

  Ingen arrangementer

 • Kommende begivenheder

  Kommenede begivenheder der finder sted i Utterslev Mose, Naturparken eller andre naturskønne område i Brønshøj Husum.

  KOORDINATER

  Teltpladsen: 55.717598, 12.516157  Googlemaps link

  Streyf: 55.718498, 12.524660  Googlemaps link

  Højmosen: 55.723607, 12.516900 Googlemaps link

  Mosehuset: 55.713506, 12.504514  Googlemaps lin

  X