Bydelsplanen

En bydelsplan beskriver visioner for fremtiden og fungerer som prioriteringsredskab for lokaludvalgets arbejde med udviklingen af Bellahøj, Brønshøj, Husum og Tingbjerg.

Hvert 4. år udarbejder vi en bydelsplan i tæt dialog med bydelens forskellige københavnere. Lige nu er vi i fuld gang med at lave en bydelsplan, der skal gælde frem til år 2025. Vi forventer at kunne præsentere bydelsplanen i starten af 2023. Vil du høre mere om arbejdet med bydelsplanen eller inviteres med, når vi præsenterer planen, så send en mail til 2700lokaludvalg@okf.kk.dk – så kommer du med på vores bydelsplansmailingliste.

Giv input til vores vision

Lige nu indsamler vi kommentarer til et udkast til en vision, der skal være det bærende element i vores kommende bydelsplan.

Vi håber, du har lyst til at læse visionen og fortælle os, hvad du synes om den, så den kan blive endnu bedre. Vi bliver meget glade for tilbagemeldinger, og vi håber på, at I vil være med i arbejdet med at realisere visionen.

Læs udkastet til vision og giv din mening til kende her

Data om Brønshøj-Husum

Som optakt til arbejdet med bydelsplanen har Økonomiforvaltningen udarbejdet en datapakke med en masse viden og tal om bydelen og dens borgere. Hvis du er nysgerrig, kan du læse med her:

Datapakke til Brønshøj-Husum Lokaludvalg

Bydelsplan for Brønshøj-Husum 2017

Bydelsplan for Brønshøj-Husum 2013

Bydelsplan for Brønshøj-Husum 2011