BYDELSPULJEN

Lokaludvalget støtter aktiviteter i Brønshøj-Husum

Bydelspuljen har til formål at støtte tværgående, bydelsrelaterede, dialogskabende og netværksdannende aktiviteter for borgere og brugere i Brønshøj, Husum og Tingbjerg.

OBS! Bydelspuljen er lukket for ansøgninger!

Lokaludvalget har modtaget mange gode ansøgninger til den ordinære Bydelspulje og har uddelt alle midler. Der åbnes selvfølgelig for ansøgninger igen senere på året, hvis der kommer restmidler til Bydelspuljen. Hvis puljen åbner igen, annoncerer vi det her på siden.

Du kan stadig søge støtte til aktiviteter under Kulturnatten og til julelys og juletræer. Der er ansøgningsfrist d. 8. maj til begge puljer.

Hvilke projekter støttes?

Enhver borger, gruppe, forening og netværk kan søge om støtte fra Bydelspuljen. Lokaludvalget har vedtaget en række kriterier, som støtten fra Bydelspuljen uddeles efter. Det er vigtigt, at du læser støttekriterierne, inden du søger. På den måde kan du bedre finde ud af, om din aktivitet passer til Bydelspuljens formål. Link til puljestøttekriterierne finder du nedenfor.

Det er altid en god idé at kontakte lokaludvalgets sekretariat inden du går i gang med at skrive din ansøgning. Sekretariatet kan hjælpe dig med at vurdere om dit projekt falder inden for Bydelspuljens formål.

Efter ansøgningsfristen går der cirka halvanden måned, før du får svar på din ansøgning. Vær opmærksom på, at lokaludvalget normalt ikke giver støtte til projekter, der er allerede er afholdt, når ansøgningen behandles. Send derfor din ansøgning i god tid.

Ansøgningsfrister

AnsøgningsfristBehandling på LU-mødePulje
16. januar 202323. februar 20232023
20. marts 2023 ( pt AFLYST)27. april 20232023
8. maj 2023 (frist for ansøgninger vedr. juletræer og julelys) 22. juni 2023 (Behandling af ansøgninger vedr. juletræer og julelys)2023
18. september 2023 ( pt AFLYST)26. oktober 20232023+2024
11. december 2023 (pt AFLYST)25. januar 20242024

NB: Særlige vilkår for støtte til juletræer og julebelysning
Lokaludvalget har besluttet at øremærke 80.000 kr. fra Bydelspuljen til juletræer og julebelysning. For at få støtte til julebelysning eller et juletræ, skal du sende din ansøgning senest den 8. maj.

Hvordan søger du?

Du skal bruge vores ansøgningsskema, når du vil søge støtte. Du skal udfylde alle felter i skemaet, før du kan sende din ansøgning. Mangler der informationer til din ansøgning, kan det i værste fald betyde, at ansøgningen først kan blive behandlet i næste ansøgningsrunde. Hvis du spørgsmål til ansøgningsskemaet, eller ikke kan bruge filer i Word-format, kan du kontakte lokaludvalgets sekretariat.

Den færdige ansøgning indsendes på 2700lokaludvalg@okf.kk.dk

Hvad sker der, når ansøgningen er indsendt?

Lokaludvalget er cirka seks uger om at behandle din ansøgning. Når lokaludvalget har truffet beslutning om din ansøgning, får du en mail med besked om, hvorvidt dit projekt har fået støtte eller ej. Hvis lokaludvalget giver afslag på støtte, er afslaget altid begrundet. Lokaludvalget kan vælge at støtte dit projekt med hele det ansøgte beløb eller med en del af beløbet.

Hvad sker der, hvis dit projekt får støtte?

Efter lokaludvalgets afgørelse modtager du et brev med besked om, hvor meget støtten er på samt et evaluerings- og regnskabsskema til senere brug. Støtten fra lokaludvalget udbetales først, når dit projekt er afsluttet, og du har indsendt evalueringen og regnskabet. Du skal altså selv lægge ud.

Få hjælp!

Du kan få rådgivning omkring dit projekt og hjælp til at komme i gang med ansøgningen. Hvis du kontakter lokaludvalgets sekretariat, inden du sender din ansøgning, kan de hjælpe dig med at tilpasse dit projekt til Bydelspuljens støttekriterier. Mød op på sekretariatet eller kontakt puljemedarbejder Marie Holm-Andersen på tlf. 2499 0213 eller ck23@kk.dk

X