BYDELSPULJEN

Lokaludvalget støtter aktiviteter i Brønshøj-Husum

Bydelspuljen har til formål at støtte tværgående, bydelsrelaterede, dialogskabende og netværksdannende aktiviteter for borgere og brugere i Brønshøj, Husum og Tingbjerg.

Hvilke projekter støttes?

Enhver borger, gruppe, forening og netværk kan søge om støtte fra Bydelspuljen. Lokaludvalget har vedtaget en række kriterier, som støtten fra Bydelspuljen uddeles efter. Det er vigtigt, at du læser støttekriterierne, inden du søger. På den måde kan du bedre finde ud af, om din aktivitet passer til Bydelspuljens formål. Link til puljestøttekriterierne finder du nedenfor.

I dokumentet Vejledning – sådan søger du puljen er der masser af gode råd at hente for dig, der vil søge støtte fra lokaludvalget. Her kan du læse mere om ansøgningsproceduren og få uddybet puljestøttekriterierne. Det er også altid en god idé at kontakte lokaludvalgets sekretariat inden du går i gang med at skrive din ansøgning. Sekretariatet kan hjælpe dig med at vurdere om dit projekt falder inden for Bydelspuljens formål.

Puljefrister 2020

AnsøgningsfristBehandling på LU-mødePulje
20. januar 2020 20. februar 20202020
24. februar 202026. marts 20202020
27. april 202028. maj 20202020
25. maj 2020 25. juni 20202020
17. august 202017. september 20202020
21. september 202022. oktober 20202020 + 21
19. oktober 202019. november 20202020 + 21
16. november 202017. december 2020KUN 2021

Ansøgningsfrister

Der er typisk otte ansøgningsfrister til Bydelspuljen hvert år. Efter ansøgningsfristen går der en måned, før du får svar på din ansøgning. Vær opmærksom på, at lokaludvalget normalt ikke giver støtte til projekter, der er allerede er afholdt, når ansøgningen behandles.

NB: Særligt i forhold til COVID-19

Vi går selvfølgelig ud fra at alle følger myndighedernes anvisninger og henstillinger.

Derfor er  det en forudsætning for et eventuelt tilsagn, at arrangementet til enhver tid overholder myndighedernes gældende retningslinjer og anvisninger.

Det betyder for eksempel, at man ikke kan anvende de bevilgede midler, såfremt arrangementets forventede antal deltagere overstiger de på tidspunktet for arrangementets gennemførelse gældende rammer for forsamlinger.

Arrangementet skal også leve op til gældende regler og retningslinjer for afstand og hygiejne mv.

For at sikre, at ansøger kan få udbetalt eventuel støtte, skal ansøger i tvivlstilfælde i god tid rette henvendelse til sekretariatet.

I tilfælde af, at arrangementet må aflyses, udsættes eller ændres som følge af myndighedernes gældende retningslinjer og anvisninger, vil det være op til en konkret vurdering, om der fortsat kan ydes tilskud til arrangementet.

Ansøger har en forpligtelse til ved en aflysning, udsættelse eller ændring af arrangementet i videst muligt omfang at begrænse sine udgifter til arrangementet (tabsbegrænsningspligt).

Pas god på jer selv og hinanden.

Hvordan søger du?

Du skal bruge vores ansøgningsskema, når du vil søge støtte. Skemaet findes både som PDF-fil og som Word-dokument. Du skal udfylde alle felter i skemaet, før du kan sende din ansøgning. Mangler der informationer til din ansøgning, kan det i værste fald betyde, at ansøgningen først kan blive behandlet i næste ansøgningsrunde. Hvis du oplever problemer eller har spørgsmål til ansøgningsskemaet, skal du kontakte lokaludvalgets sekretariat.

Den færdige ansøgning indsendes på 2700lokaludvalg@okf.kk.dk

Hvad sker der, når ansøgningen er indsendt?

Lokaludvalget er en måned om at behandle din ansøgning. Når lokaludvalget har truffet beslutning om din ansøgning, får du en mail med besked om, hvorvidt dit projekt har fået støtte eller ej. Hvis lokaludvalget giver afslag på støtte, er afslaget altid begrundet. Lokaludvalget kan vælge at støtte dit projekt med hele det ansøgte beløb eller med en del af beløbet.

Hvad sker der, hvis dit projekt får støtte?

Efter lokaludvalgets afgørelse modtager du et brev med besked om, hvor meget støtten er på samt et evaluerings- og regnskabsskema til senere brug. Støtten fra lokaludvalget udbetales først, når dit projekt er afsluttet, og du har indsendt evalueringen og regnskabet. Du skal altså selv lægge ud.

Få hjælp!

Du kan få rådgivning omkring dit projekt og hjælp til at komme i gang med ansøgningen. Hvis du kontakter lokaludvalgets sekretariat, inden du sender din ansøgning, kan de hjælpe dig med at tilpasse dit projekt til Bydelspuljens støttekriterier. Mød op på sekretariatet eller kontakt puljemedarbejder Marie Holm-Andersen på tlf. 2499 0213 eller ck23@kk.dk

X