Husumparken er en ganske særlig grøn oase i bydelen, som bruges flittigt af børn og voksne i alle aldre.Brønshøj-Husum Lokaludvalg  arbejder sammen med parkens brugere med udvikling og anvendelse af området – kan vi sammen gøre Husumparken endnu bedre?

Husumparken er et idrætsanlæg, som bruges af forskellige kommunale aktører, lokale foreninger, borgere og naboer. Parken bruges til leg, idræt, fritid og events.

Aktivitet døgnet rundt

Tidligere blev Husumparken primært brugt til fodbold af Husum Boldklub. Efter en omfattende modernisering i 2015 stod en helt ny park med 11-mands kunstgræsbane, boldbaner på græs, lysanlæg og bevægelsesalleer klar, og der blev åbnet op for flere og andre brugergrupper. Husum Skole bruger nu parken som en forlængelse af skolegården; den bemandede legeplads har fuld gang i aktiviteter for institutioner og familier primært i legepladshjørnet af Husumparken; både fritidsklubben, andre børneinstitutioner, naboer og områdets børnefamilier bruger parken til leg og som rekreativt åndehul.

Et nyt klubhus ved Husum Boldklub

Københavns Borgerrepræsentation har i 2018 afsat 6,5 mio. til at opføre et nyt klubhus til Husum Blodklub. I øjeblikket trækkes boldklubben med et lille utidssvarende klubhus, som hverken kan tilbyde omklædning til modstanderhold eller separat omklædning til klubbens piger. Et nyt multifunktionelt klubhus i Husumparken vil kunne løfte ønskerne om mere aktivitet og samarbejde, styrket kvindefodbold og mere tryghed. Lokaludvalget finder det væsentligt, at et nyt klubhus er for alle og tilbyder faciliteter ikke kun til fodboldspillerne (eftermiddag/aften), men også har andre funktioner for forskellige grupper (i dagtimerne).

Bydelsplan
Husumparken er en del af Lokaludvalgets bydelsplan 2017-20. Bydelsplanen sætter ord på Lokaludvalgets visioner og indsatser for de næste fire år, hvor vi vil udvikle bydelens naturlige potentialer i samarbejde med borgere og interessegrupper.

‘Husumparkforum’ – en brugergruppe 

På et dialogmøde i januar 2017 opstod ideen om et brugerforum – Husumparkforum. Lokaludvalget har samlet navne og kontaktinformationer og vil i sensommeren 2017 indkalde interesserede klubber, foreninger og naboer til ‘Husumparkforum’. Det er målet, at gruppen vil mødes og fortsætte dialog og samarbejde omkring parken. Vil du gerne modtage invitation til Husumparkforum – så skriv til lokaludvalgssekretariatet.

Mere information

X