INDSATS FOR VANDMILJØET

Lokaludvalget har siden 2012 arbejdet på at få skabt opmærksomhed omkring det dårlige vandmiljø, der karakteriserer en række af bydelens ferske vande. Særligt Utterslev Mose og Fæstningskanalen har gennem historien været meget belastet af spildevandsoverløb. Selvom meget er blevet bedre siden 1960erne, hvor både mosen og kanalen blev erklæret biologiske død, så er der et godt stykke vej endnu før disse vandområder har den påkrævede gode vandkvalitet.

Læs mere fokusområdet her:

HELHEDSPLAN FOR BRØNSHØJ TORV

I lokaludvalget har vi en vision om at skabe et samlet kulturelt centrum omkring Brønshøj Torv med de omkringliggende kommunale historiske bygninger: Brønshøj Vandtårn, Brønshøj Gamle Skole, Rytterskolen, Biblioteket, torvet og udearealerne.

Læs mere fokusområdet her:

TRAFIK I BRØNSHØJ-HUSUM

Lokaludvalget har længe haft et fokus på trafikken i bydelen. Både på at finde løsning på problemer med trængsler på Frederikssundsvej, smutvejstrafik, for hurtig kørsel og etablering af sikre cykelforbindelser. Samt været inddraget i overvejelserne om en letbane i bydelen.

Læs mere fokusområdet her:

X