OM LOKALUDVALGET

Brønshøj-Husum Lokaludvalg er bindeledet mellem Københavns Borgerrepræsentation og borgerne i Brønshøj, Husum og Tingbjerg. Lokaludvalget tager vare på bydelen og sikrer dialog mellem københavnerne i bydelen og politikerne i Borgerrepræsentationen.

Opgaver
Lokaludvalget er det lokale bindeled og skal høres i spørgsmål, der har særlig betydning for Brønshøj, Husum og Tingbjerg. Brønshøj-Husum Lokaludvalg skal afgive høringssvar til Borgerrepræsentationen, Økonomiudvalget og de stående udvalg, inden der træffes endelig beslutning i sager af særlig betydning for bydelen.

Samtidig kan lokaludvalget udtale sig internt i kommunen og til eksterne myndigheder om lokale spørgsmål. Lokaludvalget kan også stille forslag til de politiske udvalg i Borgerrepræsentationen.

Lokaludvalget har desuden til opgave at fremme demokrati-, kultur- og netværksaktiviteter og har til dette formål en pulje på 1,7 mio. kr. årligt.

Brønshøj-Husum Lokaludvalg står også for at lave bydelsplaner for bydelens udvikling i samarbejde med Økonomiudvalget i Københavns Kommune.

De 14 foreningsrepræsentanter, valgmøde på Husum Skole den 1. marts 2018

Regulativ: I regulativet står de regler og love, som lokaludvalgets arbejde er underlagt. Regulativet er den øverste, overordnede ramme for lokaludvalgenes virke. Ændringer af regulativet skal godkendes af Borgerrepræsentationen samt Indenrigs- og Socialministeriet.

Kommissorium: Det er i kommissoriet, at lokaludvalgets opgave og formål står og er baggrunden for, at der blev nedsat lokaludvalg.

Forretningsorden: Forretningsordnen for Brønshøj-Husum Lokaludvalg kan siges at være en konkretisering af regulativ og kommissorium og beskriver, hvordan lokaludvalget og fagudvalgene arbejder. Forretningsordnen, som laves og godkendes af lokaludvalget, tager udgangspunkt i normalforretningsordenen i den kommunale styrelseslov.

Hold dig opdateret om Brønshøj-Husum

skriv dig op til vores nyhedsbrev

Nyhedsbrevsbetingelser hos Brønshøj-Husum Lokaludvalg

Du accepterer ved oprettelse af e-mail abonnement hos Brønshøj-Husum Lokaludvalg, at vi udsender nyhedsbreve til den oplyste e-mailadresse.

Udgangspunktet for vores nyheder er at fortælle om lokaludvalgets politiske sager, begivenheder i bydelen, projekter og aktiviteter, vi har støttet, og informationer fra Københavns Kommune vi finder relevante for borgere i Brønshøj-Husum.

Indsamling af data

Ved oprettelse af e-mail abonnement giver du samtidig samtykke til, at de oplysninger, du angiver ved tilmelding, registreres i Ubivox. Oplysningerne bruges til at sende dig dit nyhedsbrev.

Afmelding af nyhedsbrevet

Du kan til enhver til afmelde nyhedsbrevsabonnementet

Mødeplan

LOKALUDVALGETS MØDER 2022

Torsdag den 27. januar kl. 19.30 i Tingbjerg Kulturhus

Torsdag den 24. februar kl. 18.30

Torsdag den 24. marts kl. 18.30

Torsdag den 28. april kl. 18.30 (konstituerende møde for nyt lokaludvalg)

Tirsdag den 24. maj kl. 18.30

Torsdag den 30. juni kl. 18.30

Torsdag den 25. august kl. 18.30

Torsdag den 29. september kl. 18.30

Torsdag den 27. oktober kl. 18.30

Torsdag den 24. november kl. 18.30

Torsdag den 15. december kl. 17.00

DU ER VELKOMMEN

Alle lokaludvalgets møder starter med ‘Tal med dit lokaludvalg‘. Alle velkomne til at møde op, fortælle om en idé eller et problem og stille spørgsmål til lokaludvalget.

Kontakt gerne sekretariatet, hvis du vil tale med lokaludvalget eller være tilhører til et lokaludvalgsmøde.

Lokaludvalgets møder holdes normalt på EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65.  Information om andet tidspunkt eller mødested kan findes i dagsordenen, der lægges på hjemmesiden en uge før.

LOKALUDVALGETS PROJEKTKATALOG

Her kan du læse om lokaludvalgets planlagte projekter i 2022:

Projektkatalog 2022

Mere Information

Lokaludvalgets formandsskab

NAVN OG TITELTLFEMAIL
Hans S. Christensen, formand 42945065christensenhanss@gmail.com
Jarl Feyling, næstformand31207775jarlfeyling@gmail.com

Lokaludvalgets konstituerende møde på EnergiCenter Voldparken den 22. marts 2018

Kalender

Medlemmer

Område- og foreningsrepræsentanter i lokaludvalget er valgt af lokale foreninger og brugerbestyrelser den 1. marts 2018. De politiske repræsentanter er udpeget af deres partier.

Der er nyt valg til lokaludvalget i foråret 2022.

VALGOMRÅDENAVNFORENING
Sport og Fritid Christoffer Rosenkrands Bellahøj 21st Barking
Sheikh Saleem Mohammad Copenhagen Cricket Club
Børn og Unge Jeppe Schmidt-Hansen Rollespilsfabrikken
Jens Kristian JensenHvepsene
KulturMikkel HoumanMusichouse Brønshøj
Kirsten Vibeke Møller Kunstnerklubben
Byudvikling, handel, trafik og Miljø Pernille Høholt-LarsenTingbjerg Pensionistcenter
Tahira AshrafHandelsforeningen
Social, integration, ældre og trossamfundMette Basbøll Tingbjerg Kirke
Sabah Qarasnane Tingbjerg Eves Univers
Pernille Utzon-Frank Mosefundet
BoligAlina ProtsykLavstika København
Søren Axel Cloos Brønshøj Parcel Forening
David G. KristensenGF Ny Husum Haveby
Socialdemokratiet Jarl Feyling politisk udpeget
EnhedslistenPalle Lolk politisk udpeget
AlternativetStine Skot politisk udpeget
Socialistisk Folkeparti Hans S. Christensen politisk udpeget
Det Radikale Venstre Ida Jørgensen politisk udpeget
Dansk Folkeparti Ledigpolitisk udpeget
VenstreLedig politisk udpeget
KonservativeLis Søkvist politisk udpeget
Liberal AllianceLedig politisk udpeget

Sekretariatet

 • Camilla Stolt Nielsen

  Sekretariatsleder

 • Jens Christian Elle

  Miljømedarbejder

 • Marie Holm-Andersen

  Puljemedarbejder

 • Katrine Dilling Holst

  Projektmedarbejder

 • Ditte Tøfting-Kristiansen

  Sekretariatsmedarbejder

Sekretariatet støtter op omkring lokaludvalgets arbejde, koordinerer projekterne, forbereder møder og dagsordener og har kontakten til kommunens fagforvaltninger. Som borger/forening kan du bruge sekretariatet til:

 • at få rådgivning i forbindelse med ansøgning om puljemidler
 • at vende en god idé til udvikling i bydelen
 • at høre, hvad der sker i bydelen
 • at få kontakt til lokaludvalgsmedlemmerne eller andre foreninger
 • at hente materiale i forbindelse med lokale høringsager
NAVN TELEFON OG MAIL
Camilla Stolt Nielsen, lokaludvalgssekretær og sekretariatsleder
Ring på tlf.: 2677 1049 eller send en mail: lj8e@kk.dk
Jens Christian Elle, miljømedarbejder

Jeg samarbejder med Miljøudvalget om at realisere indsatser, der forbedrer miljøtilstanden og skaber en rigere natur.

Ring på tlf.: 4027 1049 eller send en mail: zn6e@kk.dk
Marie Holm-Andersen, pulje- og projektmedarbejder

Jeg hjælper lokaludvalget med at administrere Bydelspuljen og rådgiver ansøgere. Og så understøtter jeg Kulturudvalget.

Ring på tlf.: 2499 0213 eller send en mail: ck23@kk.dk
Ditte Tøfting-Kristiansen, sekretariatsmedarbejder

Jeg understøtter Social- og Sundhedsudvalget og Byudviklingsudvalget.

Ring på tlf.: 3060 3688 eller send en mail: ea4v@kk.dk
Katrine Dilling Holst, projektmedarbejder

Jeg understøtter Børne-, Unge-, Fritids- og Idrætsudvalget.

Ring på tlf.: 2033 7063 eller send en mail: fp3z@kk.dk

Fagudvalg

Brønshøj-Husum Lokaludvalg er organiseret i fem stående fagudvalg og et forretningsudvalg. Hertil kommer forskellige ad hoc arbejdsgrupper.

Fagudvalgene forbereder sager til lokaludvalget og sætter projekter i gang i bydelen indenfor deres respektive arbejdsområder. Alle er velkomne til at deltage i fagudvalgenes arbejde. Kontakt sekretariatet for nærmere oplysninger.

Læs mere om de 5 fagudvalg her.

X