OM LOKALUDVALGET

Brønshøj-Husum Lokaludvalg består i perioden 2022-2025 af 22 københavnere, der enten er politisk udpeget af de politiske partier i Borgerrepræsentationen eller indstillet og valgt af foreninger i Brønshøj, Husum, Bellahøj og Tingbjerg. Alle lokaludvalgsmedlemmer, suppleanter, fagudvalgs-  og arbejdsgruppemedlemmer yder en frivillig indsats.

DET GØR  LOKALUDVALGET:

 • Brønshøj-Husum Lokaludvalg samarbejder – på baggrund af en bydelsplan med fakta om bydelens særkender, behov og interesser – aktivt med bydelens københavnere og kommunens forvaltninger om de temaer, der er væsentlige for bydelen.
 • Brønshøj-Husum Lokaludvalg er indgang for og samarbejder med lokalt engagerede københavnere, der
  har brug for information og vejledning om, hvor de kan søge støtte, tilladelse, samarbejde m.m. til realisering af lokale initiativer til gavn for bydelen.
 • Brønshøj-Husum Lokaludvalg bringer lokale interesser og behov videre til Borgerrepræsentationen,
  såfremt der er opbakning blandt københavnerne og i lokaludvalget til dette, for at skabe sammenhæng mellem kommunens overordnede og lokale indsatser, og er med til at kvalificere beslutningsgrundlaget for Borgerrepræsentationen, Økonomiudvalget og de stående udvalg.

Regulativ: I regulativet står de regler og love, som lokaludvalgets arbejde er underlagt. Regulativet er den øverste, overordnede ramme for lokaludvalgenes virke. Ændringer af regulativet skal godkendes af Borgerrepræsentationen samt Indenrigs- og Socialministeriet.

Kommissorium: Det er i kommissoriet, at lokaludvalgets opgave og formål står og er baggrunden for, at der blev nedsat lokaludvalg.

Forretningsorden: Forretningsordnen for Brønshøj-Husum Lokaludvalg kan siges at være en konkretisering af regulativ og kommissorium og beskriver, hvordan lokaludvalget og fagudvalgene arbejder. Forretningsordnen, som laves og godkendes af lokaludvalget, tager udgangspunkt i normalforretningsordenen i den kommunale styrelseslov.

Hold dig opdateret om Brønshøj-Husum

skriv dig op til vores nyhedsbrev

Nyhedsbrevsbetingelser hos Brønshøj-Husum Lokaludvalg

Du accepterer ved oprettelse af e-mail abonnement hos Brønshøj-Husum Lokaludvalg, at vi udsender nyhedsbreve til den oplyste e-mailadresse.

Udgangspunktet for vores nyheder er at fortælle om lokaludvalgets politiske sager, begivenheder i bydelen, projekter og aktiviteter, vi har støttet, og informationer fra Københavns Kommune vi finder relevante for borgere i Brønshøj-Husum.

Indsamling af data

Ved oprettelse af e-mail abonnement giver du samtidig samtykke til, at de oplysninger, du angiver ved tilmelding, registreres i Ubivox. Oplysningerne bruges til at sende dig dit nyhedsbrev.

Afmelding af nyhedsbrevet

Du kan til enhver til afmelde nyhedsbrevsabonnementet

Mødeplan

LOKALUDVALGETS MØDER 2022

Torsdag den 15. december kl. 17.00

LOKALUDVALGETS MØDER 2023

Torsdag d.  26. januar kl. 18.30

Torsdag d. 23. februar kl. 18.30

Torsdag d. 30. marts kl. 18.30

Torsdag d. 27. april kl. 18.30

Torsdag d. 25. maj kl. 18.30

Torsdag d. 22. juni kl. 18.30

Torsdag d. 31. august kl. 18.30

Torsdag d. 21. september kl. 18.30

Torsdag d. 26. oktober kl. 18.30

Torsdag d. 23. november kl. 18.30

Torsdag d. 14. december kl. 17.00

DU ER VELKOMMEN

Alle lokaludvalgets møder starter med ‘Tal med dit lokaludvalg‘. Alle velkomne til at møde op, fortælle om en idé eller et problem og stille spørgsmål til lokaludvalget.

Kontakt gerne sekretariatet, hvis du vil tale med lokaludvalget eller være tilhører til et lokaludvalgsmøde.

Lokaludvalgets møder holdes normalt på EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65.  Information om andet tidspunkt eller mødested kan findes i dagsordenen, der lægges på hjemmesiden en uge før.

LOKALUDVALGETS PROJEKTKATALOG

Her kan du læse om lokaludvalgets planlagte projekter i 2022:

Projektkatalog 2022

Mere Information

Lokaludvalgets formandsskab

NAVN OG TITELTLFEMAIL
Formand: Christoffer Rosenkrands42140437c_rosenkrands@hotmail.com
Næstformand: Kirsten V. Møller21419428
kirsten.v.moller@gmail.com

Kalender

Medlemmer

Foreningsrepræsentanterne i lokaludvalget er valgt af lokale foreninger i Brønshøj-Husum og godkendt af Borgerrepræsentationen d. 24. marts 2022. De politiske repræsentanter er udpeget af deres partier.

FORENING/PARTILOKALUDVALGSMEDLEM 22-25INTERESSEGRUPPE
Brønshøj Vandtårns VennerKirsten Vibeke MøllerBørn, Unge, Kultur og Fritid
HvepseneJens Kristian JensenBørn, Unge Kultur og Fritid
Grundejerforeningen Husumgaard VillakvarterSøren GisselmannBørn, Unge, Kultur og Fritid
RollespilsfabrikkenIngrid Kaber PorsBørn, Unge, Kultur og Fritid
Tingbjerg Eves UniverseSabah QuarasnaneÆldre, Sundhed, Social, Integration
Natteravnene Husum/TingbjergAihua Yan Ældre, Sundhed, Social, Integration
Grundejerforeningen Brønshøjgaards HavebySøren KrøigaardBørn, Unge, Kultur og Fritid
Brønshøj ParcelforeningSøren Axel CloosBørn, Unge, Kultur og Fritid
Bellahøj 21st BarkingThomas Bryde-ProcidaBørn, Unge, Kultur og Fritid
Brønshøj Kirkes MenighedsrådMia Miriam Lund Rao Børn, Unge, Kultur og Fritid
Handelstandsforeningen HBHTorben Harry Kruse Børn, Unge, Kultur og Fritid
Seniorbofællesskabsforeningen MosefundetElsebeth ThorlakBolig, Miljø og Erhverv
Tingbjerg PensionistcenterPernille Høholt Larsen Bolig, Miljø og Erhverv
Bydelsmødrene BellahøjFarhio YusufBørn, Unge, Kultur og Fritid
Grundejerforeningen Husum Ny Haveby David Grolin KristensenBolig, Miljø og Erhverv
EnhedslistenJan BötcherPolitisk udpeget
SocialdemokratietChristoffer RosenkrandsPolitisk udpeget
Socialistisk Folkeparti Jesper Johansen MeisnerPolitisk udpeget
Det Radikale Venstre Ida Jørgensen Politisk udpeget
Nye BorgerligeWiera DominikaPolitisk udpeget
Liberal AllianceChristian ErdmannPolitisk udpeget
KonservativeLis Søkvist politisk udpeget

Sekretariatet

 • Camilla Stolt Nielsen

  Sekretariatsleder

 • Jens Christian Elle

  Miljømedarbejder

 • Marie Holm-Andersen

  Puljemedarbejder

 • Katrine Dilling Holst

  Projektmedarbejder

 • Ditte Tøfting-Kristiansen

  Sekretariatsmedarbejder

Sekretariatet støtter op omkring lokaludvalgets arbejde, koordinerer projekterne, forbereder møder og dagsordener og har kontakten til kommunens fagforvaltninger. Som borger/forening kan du bruge sekretariatet til:

 • at få rådgivning i forbindelse med ansøgning om puljemidler
 • at vende en god idé til udvikling i bydelen
 • at høre, hvad der sker i bydelen
 • at få kontakt til lokaludvalgsmedlemmerne eller andre foreninger
 • at hente materiale i forbindelse med lokale høringsager
NAVN TELEFON OG MAIL
Camilla Stolt Nielsen, lokaludvalgssekretær og sekretariatsleder
Ring på tlf.: 2677 1049 eller send en mail: lj8e@kk.dk
Jens Christian Elle, miljømedarbejder

Ring på tlf.: 4027 1049 eller send en mail: zn6e@kk.dk
Marie Holm-Andersen, pulje- og projektmedarbejder

Ring på tlf.: 2499 0213 eller send en mail: ck23@kk.dk
Ditte Tøfting-Kristiansen, sekretariatsmedarbejder

Ring på tlf.: 3060 3688 eller send en mail: ea4v@kk.dk
Katrine Dilling Holst, projektmedarbejder

Ring på tlf.: 2033 7063 eller send en mail: fp3z@kk.dk

Fagudvalg

Brønshøj-Husum Lokaludvalg er organiseret i fem stående fagudvalg og et forretningsudvalg. Hertil kommer forskellige ad hoc arbejdsgrupper.

Fagudvalgene forbereder sager til lokaludvalget og sætter projekter i gang i bydelen indenfor deres respektive arbejdsområder. Alle er velkomne til at deltage i fagudvalgenes arbejde. Kontakt sekretariatet for nærmere oplysninger.

Læs mere om de 5 fagudvalg her.

X