OM LOKALUDVALGET

Brønshøj-Husum Lokaludvalg er bindeledet mellem Københavns Borgerrepræsentation og borgerne i Brønshøj, Husum og Tingbjerg. Lokaludvalget tager vare på bydelen og sikrer dialog mellem københavnerne i bydelen og politikerne i Borgerrepræsentationen.

Opgaver
Lokaludvalget er det lokale bindeled og skal høres i spørgsmål, der har særlig betydning for Brønshøj, Husum og Tingbjerg. Brønshøj-Husum Lokaludvalg skal afgive høringssvar til Borgerrepræsentationen, Økonomiudvalget og de stående udvalg, inden der træffes endelig beslutning i sager af særlig betydning for bydelen.

Samtidig kan lokaludvalget udtale sig internt i kommunen og til eksterne myndigheder om lokale spørgsmål. Lokaludvalget kan også stille forslag til de politiske udvalg i Borgerrepræsentationen.

Lokaludvalget har desuden til opgave at fremme demokrati-, kultur- og netværksaktiviteter og har til dette formål en pulje på 1,7 mio. kr. årligt.

Brønshøj-Husum Lokaludvalg står også for at lave bydelsplaner for bydelens udvikling i samarbejde med Økonomiudvalget i Københavns Kommune.

De 14 foreningsrepræsentanter, valgmøde på Husum Skole den 1. marts 2018

Regulativ: I regulativet står de regler og love, som lokaludvalgets arbejde er underlagt. Regulativet er den øverste, overordnede ramme for lokaludvalgenes virke. Ændringer af regulativet skal godkendes af Borgerrepræsentationen samt Indenrigs- og Socialministeriet.

Kommissorium: Det er i kommissoriet, at lokaludvalgets opgave og formål står og er baggrunden for, at der blev nedsat lokaludvalg.

Forretningsorden: Forretningsordnen for Brønshøj-Husum Lokaludvalg kan siges at være en konkretisering af regulativ og kommissorium og beskriver, hvordan lokaludvalget og fagudvalgene arbejder. Forretningsordnen, som laves og godkendes af lokaludvalget, tager udgangspunkt i normalforretningsordenen i den kommunale styrelseslov.

Mødeplan

Mødeplan  – ( Alle møder starter kl. 18.30. De forgår normalt på EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65. Information om andet tidspunkt eller lokalitet kan findes i dagsordenen, der lægges på hjemmesiden en uge før).

Lokaludvalgsmøder 2020

Torsdag den 23. januar 2020
Torsdag den 20. februar 2020
Torsdag den 26. marts 2020
Torsdag den 30. april 2020
Torsdag den 28. maj 2020
Torsdag den 25. juni 2020
Torsdag den 20. august 2020
Torsdag den 17. september 2020
Torsdag den 22. oktober 2020
Torsdag den 19. november 2020
Torsdag den 17. december 2020

Alle møder starter med ‘Tilhørernes punkt’, hvor alle med noget på hjerte er velkomne til at møde frem og fortælle eller spørge lokaludvalget om noget. Vi glæder os til, at du kommer med stort og småt!

Mere Information

Lokaludvalgets formandsskab

NAVN OG TITELTLFEMAIL
Hans S. Christensen, formand 42945065christensenhanss@gmail.com
Jarl Feyling, næstformand31207775jarlfeyling@gmail.com

Lokaludvalgets konstituerende møde på EnergiCenter Voldparken den 22. marts 2018

Kalender

Medlemmer

Område- og foreningsrepræsentanter i lokaludvalget er valgt af lokale foreninger og brugerbestyrelser den 1. marts 2018. De politiske repræsentanter er udpeget af deres partier. Næste gang der er valg til lokaludvalget er et suppleringsvalg i 2020.

VALGOMRÅDENAVNFORENING
Sport og Fritid Christoffer Rosenkrands Bellahøj 21st Barking
Sheikh Saleem Mohammad Copenhagen Cricket Club
Børn og Unge Jeppe Schmidt-Hansen Rollespilsfabrikken
Jens Kristian JensenHvepsene
KulturMikkel HoumanMusichouse Brønshøj
Kirsten Vibeke Møller Kunstnerklubben
Byudvikling, handel, trafik og Miljø Pernille Høholt-LarsenTingbjerg Pensionistcenter
Tahira AshrafHandelsforeningen
Social, integration, ældre og trossamfundMette Basbøll Tingbjerg Kirke
Sabah Qarasnane Tingbjerg Eves Univers
Pernille Utzon-Frank Mosefundet
BoligAlina ProtsykLavstika København
Søren Axel Cloos Brønshøj Parcel Forening
David G. KristensenGF Ny Husum Haveby
Socialdemokratiet Jarl Feyling politisk udpeget
EnhedslistenPalle Lolk politisk udpeget
AlternativetStine Skot politisk udpeget
Socialistisk Folkeparti Hans S. Christensen politisk udpeget
Det Radikale Venstre Ida Jørgensen politisk udpeget
Dansk Folkeparti Ledigpolitisk udpeget
VenstreAnne Gæmelke politisk udpeget
KonservativeLis Søkvist politisk udpeget
Liberal AllianceLedig politisk udpeget

Sekretariatet

 • Camilla Stolt Nielsen

  Sekretariatsleder

 • Jens Christian Elle

  Miljømedarbejder

 • Marie Holm-Andersen

  Puljemedarbejder

 • Katrine Dilling Holst

  Projektmedarbejder

 • Dina Kalkrup

  Kommunikations- og økonomimedarbejder

 • Anne Marie Vestergaard Andersen

  Regnskabsmedarbejder (barselsorlov)

 • Ditte Tøfting-Kristiansen

  Sekretariatsmedarbejder (barselsorlov)

Sekretariatet støtter op omkring lokaludvalgets arbejde, koordinerer projekterne, forbereder møder og dagsordener og har kontakten til kommunens fagforvaltninger. Som borger/forening kan du bruge sekretariatet til:

 • at få rådgivning i forbindelse med ansøgning om puljemidler
 • at vende en god idé til udvikling i bydelen
 • at høre, hvad der sker i bydelen
 • at få kontakt til lokaludvalgsmedlemmerne eller andre foreninger
 • at hente materiale i forbindelse med lokale høringsager
NAVN OG TITELTLFEMAIL
Sekretariatsleder Camilla Stolt Nielsen26771049lj8e@kk.dk
Jens Christian Elle,
Miljømedarbejder
4027 1049zn6e@kk.dk
Marie Holm-Andersen, Pulje- og projektmedarbejder
2499 0213ck23@kk.dk
Katrine Dilling Holst, Projektmedarbejder3060 3688fp3z@kk.dk
Dina Kalkrup, Kommunikations- og økonomimedarbejder2033 7063iz0x@kk.dk
Anne Marie Vestergaard Andersen,
Regnskabsmedarbejder
(PÅ BARSEL)
zn1j@kk.dk
Ditte Tøfting-Kristiansen,
Sekretariatsmedarbejder
(PÅ BARSEL)
ea4v@kk.dk

Fagudvalg

Brønshøj-Husum Lokaludvalg er organiseret i fem stående fagudvalg og et forretningsudvalg. Hertil kommer forskellige ad-hoc arbejdsgrupper.

Fagudvalgene forbereder sager til lokaludvalget og sætter projekter i gang i bydelen indenfor deres respektive arbejdsområder. Alle er velkomne til at deltage i fagudvalgenes arbejde. Kontakt sekretariatet for nærmere oplysninger.

UDVALGBESKRIVELSEFAGUDVALGSFORMAND
Børne-, unge-, fritids- og idrætsudvalget (BUFI)Børne-, unge-, fritids- og idrætsudvalget (BUFI) beskæftiger sig med sager, projekter og puljeansøgninger, der retter sig mod børn- og ungeområdet (under 18 år) samt idræts- og fritidsområdet. Indenfor fritids- og idrætsområdet behandler udvalget sager, projekter og puljeansøgninger, der retter sig mod både børn og voksne.Udvalgets formand er: Christoffer Rosenkrands

E-mail: c_rosenkrands@hotmail.com

Byudviklingsudvalget (BUU)Byudviklingsudvalget (BUU) beskæftiger sig med sager, projekter og puljeansøgninger, der omhandler byudvikling, herunder sager om miljø, trafik og udvikling af byrum.Byudviklingsudvalgets formand: Palle Lolk

E-mail: Palleslolk@mail.dk

Miljøudvalget (MU)Miljøudvalget (MU) arbejder med lokale miljø- og klimaprojekter. Lokaludvalget fik pr. 1. juli 2011 ansvaret for det kommunalt finansierede miljøarbejde i bydelen.Miljøudvalgets formand er: Ida Jørgensen

E-mail: ida@idajorgensen.dk

Kulturudvalget (KU)Kulturudvalget (KU) beskæftiger sig med sager, projekter og puljeansøgninger, der omhandler kulturtilbud, kulturelle tiltag og arrangementer, der retter sig mod både børn og voksne i bydelen.Kulturudvalgets formand er: Kirsten Møller

E-mail: kirsten.v.moller@gmail.com

Social- og Sundhedsudvalget (SOSU)Social- og Sundhedsudvalget (SOSU) beskæftiger sig med sager, projekter og puljeansøgninger indenfor social- og sundhedsområdet samt integrations- og arbejdsmarkedsområdet. Udvalget behandler sager, puljeansøgninger, projekter og aktiviteter, der retter sig mod borgere over 18år.Social- og Sundhedsudvalgets formand er: Stine Skot

E-mail: stine.skot@gmail.com

ForretningsudvalgetBrønshøj-Husum Lokaludvalgs forretningsudvalg koordinerer lokaludvalgets arbejde og forbereder strategiske beslutninger. Forretningsudvalget er sammensat af lokaludvalgets formandsskab og de fem fagudvalgsformænd, dvs:Hans S. Christensen, formand for lokaludvalget
Jarl Feyling, næstformand for lokaludvalget
Stine Skot, formand for SOSU
Ida Jørgensen, formand for MU
Christoffer Rosenkrands, formand for BUFI
Kirsten Møller, formand for KU
Palle Lolk, formand for BUU
X