FAGUDVALG

Lokaludvalget har fem fagudvalg.

Fagudvalgene arbejder bredt med forskellige projekter, høringssvar og borgerinddragelse.

Når du engagerer dig i et fagudvalg under Brønshøj-Husum Lokaludvalg, kan du gå i dybden med det, du interesserer dig for i din bydel.

Der er møde i fagudvalgene ca. en gang om måneden om aftenen.

Kontakt os, hvis du gerne vil være med i et fagudvalg.

Du er velkommen.

BEMÆRK: AT DER NEDSÆTTES NYE FAGUDVALG I MAJ AT DER NEDSÆTTES NYE FAGUDVALG I MAJ

Kulturudvalget

Kulturudvalget engagerer sig i sager, projekter og puljeansøgninger om musik, teater, kunst, udstillinger, optræden og arrangementer for børn, unge og voksne i bydelen. Kulturudvalget har fokus på de mange potentialer i bydelen – særligt på Brønshøj Torv med de to gamle skoler, Bellahøj Friluftsscene og Brønshøj Vandtårn. Vi mener, at de kan bruges meget bedre. Sammen med borgere og foreninger i Brønshøj-Husum, professionelle kulturaktører, ansatte i forvaltningerne og politikere på Rådhuset ønsker vi at skabe en stærkt kulturelt profileret bydel, som alle nyder at bo og leve i.

Kirsten Vibeke Møller

Kirsten Vibeke Møller

Forkvinde for Kulturudvalget

Jeg har boet, gået i skole, studeret og arbejdet i København det meste af mit liv. De sidste 45 år har jeg boet i Brønshøj-Husum sammen med min familie. I mit arbejdsliv har jeg altid været optaget af ligestilling og alles ret til uddannelse, til at arbejde under ordnede forhold og til adgang til at deltage i demokratiske processer. Det har ført mig rundt i det meste af verden som forsker, underviser, rådgiver og konsulent. Mine primære arbejdspladser har været Danmarks Pædagogiske Universitet, Arbejdsministeriet, Fagbevægelsen og Århus Universitet.

Jeg har som frivillig i det lokalpolitiske arbejde igennem de sidste 9 år været optaget af at skabe nye og flere kulturelle tilbud, så langt flere borgere kan deltage i kulturelle og netværksskabende aktiviteter.

Når jeg ikke er engageret i lokaludvalgsarbejdet, dyrker jeg mine interesser: politik og samfundsforhold, korsang, litteraturklub, akrylmaling i Kunstnerklubben på Energicenter Voldparken, vandreture, cykling rundt i vor vidunderlige by, samt sommerhuset i Odsherred, hvor jeg sammen med andre frivillige, Naturstyrelsen og Odsherreds Kommune driver en naturlegeplads i Kårup Skov.

Mødekalender

Her kan du se Kulturudvalgets planlagte møder i 2022:

 • 10. januar
 • 7. februar
 • 7. marts

Aktuelle Projekter

Kontakt Kulturudvalget

TITELNAVNEMAIL
Kontakt forkvinde for KulturudvalgetKirsten Vibeke Møllerkirsten.v.moller@gmail.com
SekretariatsmedarbejderMarie Holm-AndersenCK23@kk.dk
Medlem af KulturudvalgetFinn Gunst
Medlem af KulturudvalgetLis Søkvist
Medlem af KulturudvalgetMarlene Diemar
Medlem af KulturudvalgetMikkel Houman
Medlem af KulturudvalgetSøren Cloos
Medlem af KulturudvalgetSøren Krøigaard

Miljøudvalget

Miljøudvalget engagerer sig i lokale miljø, natur- og klimaprojekter.

Vi tager initiativer til borgermøder, ture og arrangementer med henblik på at fremme det lokale engagement på det grønne område.

Aktuelle Projekter

Kontakt Miljøudvalget

TITELNAVNEMAIL
Kontakt forkvinde for MiljøudvalgetIda Jørgensenida@idajorgensen.dk
SekretariatsmedarbejderJens-Christian Ellezn6e@kk.dk
Ida Jørgensen

Ida Jørgensen

Forkvinde for Miljøudvalget

Jeg har boet i Brønshøj-Husum siden 2011 og i nærheden af Utterslev mose siden 2002. Jeg er optaget af at gøre Brønshøj Husum grønnere, tryggere og mere spændende! Derfor er jeg glad for at være med i miljøudvalget, hvor engagerede mennesker arbejder med passe på vores natur og gøre det nemmere at få gode oplevelser i vores store grønne områder. Når jeg ikke bruger tid i lokaludvalget, så arbejder jeg på et gymnasium og er sammen med min familie.

Mødekalender

Her kan du se Miljøudvalget planlagte møder i 2022, Møderne holdes som regel fra kl. 17 -19.

Onsdag 9. februar

Torsdag 10.marts

Onsdag 6.april

Torsdag 5. maj

Mødekalenderen opdateres snarest

Byudviklingsudvalget

Byudviklingsudvalget engagerer sig i sager, projekter og puljeansøgninger om miljø, trafik og udvikling af byrum.

Palle Lolk

Palle Lolk

Formand for Byudviklingsudvalget

Jeg er pensioneret civilingeniør og bor i Brønshøj på 21. år. Jeg er udpeget af Enhedslisten Brønshøj-Husum til lokaludvalget.

Mødekalender

Her kan du se Byudviklingsudvalgets planlagte møder i 2022. Møderne holdes som regel fra kl. 19.00 på EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65

 • 3/2
 • 10/3
 • 31/3
 • 5/5
 • 2/6
 • 11/8
 • 1/9
 • 6/10
 • 31/10
 • 1/12

Aktuelle Projekter

Kontakt Byudviklingsudvalget

TITELNAVNEMAIL
Kontakt formand for Byudviklingsudvalget
Palle Lolkpalleslolk@mail.dk
SekretariatsmedarbejderDitte Tøfting-Kristiansenea4v@kk.dk

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget engagerer sig i sager, projekter og puljeansøgninger indenfor social- og sundhedsområdet samt integrations- og arbejdsmarkedsområdet.

Aktuelle Projekter

Kontakt Social- og Sundhedsudvalget

TITELNAVNEMAIL
Kontakt forkvinde for Social- og SundhedsudvalgetStine Skotstineskot@gmail.com
SekretariatsmedarbejderDitte Tøfting-Kristiansenea4v@kk.dk
Stine Skot

Stine Skot

Forkvinde for Social- og Sundhedsudvalget

Jeg har boet i Brønshøj-Husum siden vores lille familie flyttede her til for 9 år siden.

Jeg er optaget af, at vi lokalt skaber bedre forhold på en bred skala og hele tiden arbejder på at understøtte lokaldemokratiet. Som formand for Social- og Sundhedsudvalget har vi blandt andet arbejdet med at skabe et sundhedsnetværk, der dels skaber samarbejde og vidensdeling på tværs i vores bydel og dels opbygger tætte samarbejder med de relevante kommunale instanser.

Når jeg ikke bruger tid i lokaludvalget, så er jeg i bestyrelsen i EnergiCenter Voldparken og arbejder derudover som koordinator på Det Kongelige Akademi og som freelance projektleder, hvor jeg i øjeblikket arbejder på projektet ”Demokratisk mesterlære”. Privat nyder jeg tiden med mine 3 drenge og min mand - med alt fra hønsepasning og fritidsfiskeri til hulebygning og kortkabaler – og meget gerne alverdens kulturtilbud, når det er muligt.

Mødekalender

Her kan du se Social- og Sundhedsudvalgets planlagte møder i 2021. Møderne holdes som regel fra kl. 18.00.

 • 5. januar
 • 9. februar
 • 2. marts
 • 6. april
 • 4. maj
 • 1. juni
 • 10. August
 • 14. september
 • 12. oktober
 • 2. november
 • 23. november

Børne, – Unge, – Fritids- og Idrætsudvalget

Børne-, Unge-, Fritids- og Idrætsudvalget engagerer sig i sager, projekter og puljeansøgninger, der retter sig mod børn- og ungeområdet samt idræts- og fritidsområdet.

Christoffer Rosenkrands

Christoffer Rosenkrands

Formand for Børne-, Unge-, Fritids- og Idrætsudvalget

Jeg har boet i Brønshøj-Husum i over 20 år og mine børn er vokset op her.

Jeg er optaget af nærdemokrati og dialogen mellem borgere og kommunen. Jeg er overbevist om, at Lokaludvalget er et af de vigtige redskaber, der kan bruges til at skabe et rum for dialogen, og formidle viden til og fra borgerne og politikerne på Rådhuset.

Når jeg ikke er i gang med lokaludvalgsarbejde, er jeg kandidat til borgerrepræsentationsvalget for Socialdemokratiet. Jeg er aktiv spejderleder og jeg hygger mig også med min kæreste og sommerhuset.

Mødekalender

Her kan du se Børne-, Unge-, Fritids- og Idrætsudvalget planlagte møder i 2021:

 • 13. januar
 • 8. februar
 • 10. marts
 • 14. april
 • 10. maj
 • 9. juni
 • 9. august
 • 15. september
 • 11. oktober
 • 10. november
 • 1. december

Aktuelle Projekter

 • Dialogmøder

Kontakt Børne, – Unge, – Fritids- og Idrætsudvalget

TITELNAVNEMAIL
Kontakt formand for Børne-, unge-, fritids- og idrætsudvalget Christoffer RosenkrandsC_Rosenkrands@hotmail.com
SekretariatsmedarbejderKatrine Dilling HolstFP3Z@kk.dk

Forretningsudvalget

Brønshøj-Husum Lokaludvalgs forretningsudvalg koordinerer lokaludvalgets arbejde og forbereder strategiske beslutninger. Forretningsudvalget er sammensat af lokaludvalgets formandsskab og de fem fagudvalgsformænd:

 • Hans S. Christensen, formand for lokaludvalget
 • Jarl Feyling, næstformand for lokaludvalget
 • Stine Skot, forkvinde for Social- og Sundhedsudvalget
 • Ida Jørgensen, forkvinde for Miljøudvalget
 • Christoffer Rosenkrands, formand for Børne-, unge-, fritids- og idrætsudvalget
 • Kirsten Møller, forkvinde for Kulturudvalget
 • Palle Lolk, formand for Byudviklingsudvalget
Hans S. Christensen

Hans S. Christensen

Formand for lokaludvalget

Jeg har boet i Brønshøj-Husum i flere perioder, både som ung og som ældre, i sammenlagt 41 år.

Jeg er optaget af at få lokaludvalget til at fungere som et vigtigt redskab til at få bydelens interesser fremmet i den politiske proces på Rådhuset. Og i øvrigt medvirke til, at den overordnede politik for København gennemføres smidigt og fornuftigt i vor bydel. Derfor er dialogen med borgere og foreninger i Brønshøj-Husum og politikerne i Borgerrepræsentationen samt forvaltningen i centrum for lokaludvalgets arbejde.

Når jeg ikke er engageret i lokaludvalgsarbejde, så har jeg som pensioneret embedsmand frihed til at dyrke mine interesser: Politik og samfundsforhold, hustru, børn og børnebørn, skønlitteratur, oliemaling, rejser samt sommerhuset på Møn.

Mødekalender

Kontakt Forretningsudvalget

TITELNAVNE-MAIL
Formand for lokaludvalget Hans S. Christensenchristensenhanss@gmail.com
SekretariatslederCamilla Stolt Nielsenlj8e@kk.dk
Næstformand for lokaludvalgetJarl Feylingjarlfeyling@gmail.com
Forkvinde for KulturudvalgetKirsten Vibeke Møllerkirsten.v.moller@gmail.com
Forkvinde for MiljøudvalgetIda Jørgensenida@idajorgensen.dk
Forkvinde for Social- og SundhedsudvalgetStine Skotstineskot@gmail.com
Formand for ByudviklingsudvalgetPalle Lolkpalleslolk@mail.dk
Formand for Børn- Unge- Fritids- og IdrætsudvalgetChristoffer Rosenkrandsc_Rosenkrands@hotmail.com

Her kan du se Forretningsudvalgets mødekalender i 2021:

 • Mandag d. 18. januar kl. 19
 • Mandag d. 15. februar kl. 19
 • Mandag d. 15. marts kl. 19
 • Mandag d. 19. april kl. 19
 • Mandag d. 17. maj kl. 19
 • Mandag d. 14. juni kl. 19
 • Mandag d. 16. august kl. 19
 • Mandag d. 20. september kl. 19
 • Mandag d. 18. oktober kl. 19
 • Mandag d. 15. november kl. 19
 • Mandag d. 6. december kl. 19

We are great smart fast

X