FAGUDVALG

Lokaludvalget har fem fagudvalg.

Fagudvalgene arbejder bredt med forskellige projekter, høringssvar og borgerinddragelse.

Når du engagerer dig i et fagudvalg under Brønshøj-Husum Lokaludvalg, kan du gå i dybden med det, du interesserer dig for i din bydel.

Der er møde i fagudvalgene ca. en gang om måneden om aftenen.

Kontakt os, hvis du gerne vil være med i et fagudvalg.

Du er velkommen.

Kulturudvalget

Kulturudvalget engagerer sig i sager, projekter og puljeansøgninger om musik, teater, kunst, udstillinger, optræden og arrangementer for børn, unge og voksne i bydelen. Kulturudvalget har fokus på de mange potentialer i bydelen – særligt på Brønshøj Torv med de to gamle skoler, Bellahøj Friluftsscene og Brønshøj Vandtårn. Vi mener, at de kan bruges meget bedre. Sammen med borgere og foreninger i Brønshøj-Husum, professionelle kulturaktører, ansatte i forvaltningerne og politikere på Rådhuset ønsker vi at skabe en stærkt kulturelt profileret bydel, som alle nyder at bo og leve i.

Kirsten Vibeke Møller

Kirsten Vibeke Møller

Forperson for Kulturudvalget

Mødekalender

Her kan du se Kulturudvalgets planlagte møder i 2024:

Mandag den 5. februar kl. 19-21

Mandag den 4. marts kl. 19-21

Mandag den 8. april kl. 19-21

Mandag den 6. maj kl. 19-21 

Onsdag den 3. juni kl. 19-21

Mandag den 9. september kl. 19-21

Mandag den 7. oktober kl. 19-21

Mandag den 4. november kl. 19-21

Mandag den 2. december kl. 19-21

Aktuelle Projekter

Kontakt Kulturudvalget

TITELNAVNEMAIL
Kontakt forperson for KulturudvalgetKirsten Vibeke Møllerkirsten.v.moller@gmail.com
SekretariatsmedarbejderKatarina Bergg34e@kk.dk

Miljøudvalget

Miljøudvalget engagerer sig i lokale miljø, natur- og klimaprojekter.

Vi tager initiativer til borgermøder, ture og arrangementer med henblik på at fremme det lokale engagement på det grønne område.

Kontakt Miljøudvalget

TITELNAVNEMAIL
Kontakt forperson for MiljøudvalgetSøren Krøigaardsoren.kroigaard(a)gmail.com
SekretariatsmedarbejderJens-Christian Ellezn6e(a)kk.dk
Søren Krøigaard

Søren Krøigaard

Forperson for Miljøudvalget

Mødekalender

Her kan du se Miljøudvalget planlagte møder i 2024, Møderne holdes som regel fra kl. 19-21 på EnergiCenter Voldparken

Onsdag den 10. januar
Torsdag den 8. februar
Mandag den 4. marts
Tirsdag den 9. april
Onsdag den 15. maj
Torsdag den 6. juni
Mandag d. 12. august
Tirsdag den 3. september
Onsdag d. 9. oktober
Torsdag den 7. november
Torsdag den 28. november

Byudviklingsudvalget

Byudviklingsudvalget engagerer sig i sager, projekter og puljeansøgninger om miljø, trafik og udvikling af byrum.

David Grolin Kristensen

David Grolin Kristensen

Forperson for Byudviklingsudvalget

Mødekalender

Mødeplan BUU 2024

• 8. februar

• 7. marts

• 11. april

• 16. maj

• 6. juni

• 15. august

• 12. september

• 19. oktober

• 7. november

• 28. november

Aktuelle Projekter

Kontakt Byudviklingsudvalget

TITELNAVNEMAIL
Kontaktperson for Byudviklingsudvalget
David Grolin Kristensen davidgk@gmail.com
SekretariatsmedarbejderDitte Tøfting-Kristiansenea4v@kk.dk

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget engagerer sig i sager, projekter og puljeansøgninger indenfor social- og sundhedsområdet samt integrations- og arbejdsmarkedsområdet.

Aktuelle Projekter

Kontakt Social- og Sundhedsudvalget

TITELNAVNEMAIL
Kontakt forkvinde for Social- og SundhedsudvalgetPernille Høholtpernille@gont.dk
SekretariatsmedarbejderDitte Tøfting-Kristiansenea4v@kk.dk
Pernille Høholt

Pernille Høholt

Forperson for Social- og Sundhedsudvalget

Mødekalender

Her kan du se Social- og Sundhedsudvalgets planlagte møder i 2024. Møderne afholdes kl 19.00 – enten digitalt eller på EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65, 2700 Brønshøj

• 5. februar (19.00 på EnergiCenter Voldparken)

• 27. marts (online)

• 9. april (online)

•13. maj (på EnergiCenter Voldparken)

• 4. juni (online)

• 12. august (på EnergiCenter Voldparken)

• 3. september (online)

• 1. oktober (online)

• 4. november (på EnergiCenter Voldparken)

• 26. november (online)

Børne, – Unge, – Fritids- og Idrætsudvalget

Børne-, Unge-, Fritids- og Idrætsudvalget (BUFI) arbejder med alle aspekter af livet som barn og ung i Tingbjerg, Husum, Brønshøj og Bellahøj for at gøre Brønshøj-Husum til ramme for byens bedste børne- og ungdomsliv.

Det kan dreje sig om alt fra tryghed i hverdagen med sikre skoleveje og gode rammer for skoler og daginstitutioner til et spændende og engagerende fritidsliv i foreninger, i institutioner og i det offentlige rum. Uanset hvad BUFI kaster sig over, er det centrale omdrejningspunkt, at vi skal kunne være med til at skabe og understøtte positive forandringer for bydelens børn og unge.

Udover vores egne projekter og initiativer giver BUFI derfor også input til Københavns Kommunes planer og strategier for bydelen, når disse har relevans for børne- og ungeområdet og fritids- og idrætsområdet. BUFI samarbejder med institutioner, foreninger og andre aktører for at understøtte lokale fællesskaber for børn og unge og bakke op om initiativer, der skaber deltagelse i bydelens liv. Det gøres ved dialogmøder med andre engagerede kræfter, ved at sætte fokus på lokale ildsjæle fx gennem uddeling af to årlige idrætspriser, og ved selv at sætte initiativer i gang.

BUFI er drevet af frivilligt engagement og er åbent for alle med en tilknytning til Brønshøj-Husum og en holdning til det gode liv som barn og ung.

Jens Kristian Jensen

Jens Kristian Jensen

Forperson for Børne-, Unge-, Fritids- og Idrætsudvalget

Mødekalender

Her kan du se Børne-, Unge-, Fritids- og Idrætsudvalgets planlagte møder i 2024:

 • Mandag den 5. februar kl. 19-21
 • Mandag den 4. marts kl. 19-21
 • Mandag den 8. april kl. 19-21
 • Mandag den 13. maj kl. 19-21
 • Mandag den 12. august kl. 19-21
 • Mandag den 9. september kl. 19-21
 • Mandag den 7. oktober kl. 19-21
 • Mandag den 4. november kl. 19-21
 • Mandag den 25. november kl. 19-21

Aktuelle Projekter

Kontakt Børne, – Unge, – Fritids- og Idrætsudvalget

TITELNAVNEMAIL
Kontakt formand for Børne-, unge-, fritids- og idrætsudvalget Jens Kristian Jensenjens@hellestedvej.dk
SekretariatsmedarbejderMarie Holm-Andersenck23@kk.dk

Forretningsudvalget

Brønshøj-Husum Lokaludvalgs forretningsudvalg koordinerer lokaludvalgets arbejde og forbereder strategiske beslutninger. Forretningsudvalget er sammensat af lokaludvalgets formandsskab og de fem fagudvalgsformænd:

 • Christoffer Rosenkrands, forperson for lokaludvalget
 • Kirsten V. Møller, forperson for Kulturudvalget og næstforperson for lokaludvalget
 • Pernille Høholt, forperson for Social- og Sundhedsudvalget
 • Ida Jørgensen, forperson for Miljøudvalget
 • Jens Kristian Jensen, forperson for Børne-, Unge-, Fritids- og Idrætsudvalget
 • David Grolin Kristensen, forperson for Byudviklingsudvalget
Christoffer Rosenkrands

Christoffer Rosenkrands

Forperson for lokaludvalget

Mødekalender

Her kan du se Forretningsudvalgets mødekalender 2023

 • Mandag d. 16. januar kl. 19
 • Mandag d. 13. februar kl. 19
 • Mandag d. 20. marts kl. 19
 • Mandag d. 17. april kl. 19
 • Mandag d. 15. maj kl. 19
 • Mandag d. 12. juni kl. 19
 • Tirsdag d. 22. august kl. 19
 • Mandag d. 11. september kl. 19
 • Mandag d. 16. oktober kl. 19
 • Tirsdag d. 14. november kl. 19
 • Tirsdag d. 5. december kl. 19

Kontakt Forretningsudvalget

TITELNAVNE-MAIL
Forperson for lokaludvalget Christoffer Rosenkrandsc_Rosenkrands@hotmail.com
SekretariatslederCamilla Stolt Nielsenlj8e@kk.dk
Næstforperson for lokaludvalgetKirsten Vibeke Møllerkirsten.v.moller@gmail.com
Forperson for KulturudvalgetKirsten Vibeke Møllerkirsten.v.moller@gmail.com
Forperson for MiljøudvalgetIda Jørgensenida@idajorgensen.dk
Forperson for Social- og SundhedsudvalgetPernille Høholtpernille@gont.dk
Forperson for ByudviklingsudvalgetDavid Grolin Kristensendavidgk@gmail.com
Forperson for Børn- Unge- Fritids- og IdrætsudvalgetJens Kristian Jensenjens@hellestedvej.dk
X