HØRINGER

Borgerrepræsentationen og kommunens forvaltninger sender sager, som har særlig betydning for Brønshøj-Husum, i høring hos lokaludvalget. Lokaludvalget giver bemærkninger på konkrete forslag og videreformidler med sine høringssvar lokal viden, så politikerne har bedre forudsætningerne, når de skal beslutte noget med betydning for bydelen. Nedenfor kan du se de høringer, lokaludvalget arbejder på for tiden og de udtalelser, som tidligere er sendt.

Lokaludvalget bestræber sig på at inddrage borgere og brugere i bydelen, før der afgives høringssvar – særligt i lokale sager. Det er dog ikke altid, at tidsfristerne tillader en god borgerinddragelse. Hvis du har lyst til at give input til en høringssag, kan du kontakte sekretariatet for at høre, hvornår materialet bliver drøftet, eller du kan sende en mail med dit input. Du har desuden altid mulighed for at afgive dit eget høringssvar på høringsportalen blivhoert.kk.dk.

AKTUELLE HØRINGER I BYDELEN

Aktuelle høringer for bydelen Brønshøj-Husum kan findes på Københavns Kommunes høringsportal.

X