Vi afholder borgermøde om Helhedsplanen for Bystævneparken torsdag d. 9. maj kl. 19 – 21 i mødelokalerne ved plejecenteret Poppelbo/Lærkebo, Bystævneparken 1.

Helhedsplan for bystævneparken omfatter en skole, et plejecenter, en sportshal, daginstitutioner samt boliger i rækkehuse og etagebebyggelser. Det overordnede greb i planen er at binde den nuværende kommunale enklave sammen med den omkringliggende by. Helhedsplanen lægger også op til, at skolen skal fungere som områdets samlende rum med udearealer, der også inviterer til ophold efter skoletid.

I lokaludvalget vil vi gerne høre naboer og andre interessenter om deres holdninger til helhedsplanen inden udvalget afgiver høringssvar.

Tilmelding nødvendig på

senest mandag d. 6. maj.

Se al høringsmaterialet her:

X