Vejdirektoratet har gennemført en VVM-undersøgelse for mulig etablering af en ny vejforbindelse mellem Tingbjerg og Husum henover Vestvolden.
Frem mod den 26 maj kan du indgive et høringssvar på Vejdirektoratets hjemmeside.
Brønshøj-Husum Lokaludvalg inviterer i den forbindelse til borgermøde, hvor der vil være oplæg fra både Vejdirektoratet og Københavns Kommune samt mulighed for at stille spørgsmål til projektet.

Torsdag d. 21. april 2022

Kl. 17.00-19.00

Idrætshallen / Tingbjerg Skole


Du kan finde alle oplysninger om projektet og høringen på Vejdirektoratets hjemmeside: https://www.vejdirektoratet.dk/tingbjerg

Program

17.00 – 17.10 Velkomst ved Palle Lolk, Brønshøj Husum Lokaludvalg

17.10 – 17.35 Baggrunden for projektet ved Center for Byudvikling, Københavns Kommune

17.35 – 18.00 De tekniske løsninger, VVM  høringen og det videre forløb v Elisabeth Krog / Vejdirektoratet

18.00 – 18.10 Kaffe/kage pause

18.10 – 18.55 Dialog med salen

18.55 – 19.00 Afsluttende ord 

Kort fra 1967, der viser den foreslåede vejforbindelse, der dengang var projekteret til at blive ført igennem til Mørkhøjvej. Bemærk at Blågårds Seminarium ligger ved Nordre Bystævne.